Häst i trafiken – Så här gör du (ryttare & bilist)


I Sverige finns det ungefär 360 000 hästar och runt en halv miljon ryttare, ibland är det oundvikligt att ge sig ut i trafiken. En olycka där hästar och bilar är inblandade samtidigt får oftast stora konsekvenser.

En häst väger över ett halvt ton, ryttare kan vara dåligt skyddade vid en trafikolycka och bilister saknar ofta kunskap om hästens beteende och förstår inte hur mycket hänsyn de behöver visa.

Därför finns det regler och anvisningar som du som ryttare och bilist måste känna till. På så sätt kan du göra din del för en säkrare trafik.

 1. Hur du passerar en häst
 2. Att tänka på när du möter en häst i trafiken
 3. Att tänka på när du möter ett fordon i trafiken
 4. Trafiktecken för tydlighet
 5. Skyltar och vägmärken för ryttare
 6. Försäkringsvillkor vid olycksfall
 7. Vart man får och inte får rida
 8. Reflexer och belysning

Bilist

Som bilist finns det flera saker du kan tänka på vid ett möte med en häst på vägen för att skapa mer säkerhet i trafiken. Det är viktigt att kommunicera med ryttaren. Försök därför ha ögonkontakt med ryttaren och lyssna på ryttarens signaler när du passerar ett ridande ekipage på vägen.

Passera Häst Med Bil

När du som förare ska passera en häst med bil, finns det några saker du kan tänka på för din egen, hästens och ryttarens säkerhet:

 1. Sakta ner farten
 2. Invänta tecken från ryttaren
 3. Kör lugnt och försiktigt förbi hästen, med mycket utrymme mellan er om vägen tillåter
 4. Om hästen verkar stressad, kör åt sidan och stäng av motorn så att hästen kan passera

Att Tänka På När Du Möter En Häst I Trafiken:

 1. Kör långsamt.
 2. Stanna om du ser att hästen är nervös.
 3. Undvik kraftiga bromsningar, gasningar & tutningar eftersom det kan skrämma hästen.
 4. Om ryttaren styr ut i körbanan vill ryttaren signalera att du antingen kör för fort eller att det är olämpligt att passera just då.
 5. Blända av när du möter hästar i mörker.
 6. Visa hänsyn och ömsesidig respekt.
 7. Hästar är flyktdjur vars instinkt är att fly, vilket kan leda till fara både för bilförare, ryttare och häst.

Tuta På En Häst

Det är aldrig okej att tuta på en häst vid ett möte på vägen. Hästen kan bli skrämd och hoppa ut i vägen vilket är en fara för häst, ryttare och bilist.

Hästar är flyktdjur och reagerar instinktivt med att fly.

Köra Om En Hästtransport

Om du som bilist möter eller kör om en hästtransport är det viktigt att visa hänsyn. Det kan du göra genom att:

 • Lämna stora marginaler för föraren av transporten
 • Kör inte för snävt efter en omkörning av transport
 • Ha framförhållningar i dina inbromsningar
 • Bli inte irriterad om en hästtransport kör försiktigt på kurviga vägar, i korsningar eller i rondeller

Kom ihåg att föraren till hästtransporten tar hänsyn till ett stort djur som ska hålla balansen ute på vägarna.

Ryttare

Som ryttare finns det flera saker du kan tänka på vid ett möte med ett fordon på vägen för att skapa mer säkerhet i trafiken. Det är viktigt att kommunicera med föraren. Försök därför ha ögonkontakt med föraren och var tydlig med din kommunikation med hjälp av trafiktecken.

Att Tänka På När Du Möter Ett Fordon

 • Undvik så långt det är möjligt att rida på gator och vägar.
 • Var lugn och andas djupt.
 • Tacka bilister som visar hänsyn.
 • Försök försäkra dig om att bilisten upptäckt dig.
 • Blir hästen orolig försök få ögonkontakt med föraren och ge tecken att stanna eller sakta ner.
 • Lämna betryggande avstånd i sidled, håll så långt till höger du kan och använd vägrenen när sådan finns.

Vart Får Man Rida?

Att rida anses ingå i allemansrätten, vilket gör det tillåtet att rida på de flesta vägar och terränger. Allemansrätten innebär en begränsad rätt för var och en att färdas över annans mark, men med rätten följer även krav på hänsyn.

När du rider på annans mark behöver du visa hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och andra som är ute i naturen. Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten med orden ”Inte störa – inte förstöra!”.

Vilken Sida Av Vägen Ska Man Rida På?

Häst och ryttare ska färdas på vägens högra sida, så nära kanten som möjligt. Om det finns en vägren bör den användas av ekipaget.

Skyltar Och Vägmärken För Ryttare

Gång och cykelbanor.
 • Gång och cykelbanor, innebär förbud mot ridning.
Gul skylt med röd ring och överkorsad häst med ryttare
Förbud mot ridning.
 • Förbud mot ridning, innebär inte förbud mot att leda hästen.
Gul skylt med röd ring och överkorsad häst med vagn
Förbud mot trafik med hästfordon.
 • Förbud mot trafik med hästfordon, innebär inte förbud mot ridning.

Får Man Rida På Cykelbanor?

Det är inte tillåtet att rida på gång eller cykelbanor. Inte heller på motorväg eller motortrafikled.

Ge Tecken I Trafiken

För att minska risken för skador behöver du som ryttare vara tydlig i trafiken. Ge därför tecken till övriga trafikanter vilken väg du tänker ta när du rider på en väg. Här gäller samma tecken som vid cykling. När du rider, leder och kör en häst räknas ekipaget som ett fordon och du måste följa trafikreglerna.

 • Sträck ut armen rakt åt det håll du tänker svänga eller vända.
 • Höj armen som ett tecken på att du tänker stanna.
 • Ge tecken med hand eller ljussignal för att förebygga eller avvärja fara.
 • En utsträckt arm som förs uppåt och neråt betyder att man ber den andra trafikanten att sakta farten.
 • Om du kommer upp på en väg med en häst från terrängen, så är det du som ska stanna för trafiken på vägen.
 • Ta ögonkontakt med bilförare om det går.
 • Tacka och visa din uppskattning då andra trafikanter saktar in eller på annat sätt visar hänsyn.
 • Använd reflexer på BÅDE häst och ryttare i mörker. Tänk på att ni kan komma ifrån varandra vid en olycka.

Vad Säger Försäkringsvillkoren?

Ibland är tyvärr olyckan framme i trafiken. Vid olycksfall i bör både häst och ryttare ha en egen försäkring.

Hästens försäkring: Det är inte alltid ett trafikförsäkringspliktigt fordon som är inblandat i en kollision och då måste hästen ha en egen olycksfallsförsäkring för att ersättning ska kunna betalas för skadorna på hästen.

Ryttarens försäkring: Ryttaren/Hästägaren bör ha en hemförsäkring där ansvarsskydd ingår. Om hästen skadar en annan person eller någons egendom är det ryttaren som kan bli skadeståndsskyldig, då behövs en hemförsäkring. Försäkringsbolaget utreder då om skadeståndskyldighet föreligger och betalar i så fall skadeståndskravet

Trafikförsäkringspliktiga fordon ska enligt lag ha en trafikförsäkring: Trafikförsäkringen ersätter skador som fordonet orsakar i samband med trafik (annans egendom och personskador i eller utanför fordonet). Om ett trafikförsäkringspliktigt motorfordon kolliderar med ett hästekipage är ryttare eller kusk i regel berättigad till ersättning för personskadorna genom fordonets trafikskadeförsäkring. I nästan samtliga fall betalar också trafikskadeförsäkringen ersättning för de kostnader som uppkommer om hästen skadas.

Ibland har hästägaren inte rätt att få full ersättning: Det gäller de fall hästägaren haft bristande tillsyn över hästen och det har medverkat till att skadan uppkommit. Om ett trafikförsäkringspliktigt motorfordon kolliderar med ett hästekipage är ryttaren berättigad till ersättning för personskadorna genom fordonets trafikförsäkring.

Reflexer Och Belysning

När du rider ut med din häst bör du undvik i största möjliga mån, att rida i trafiken i mörkret, men om du måste är det viktigt att både ryttare och häst syns. Om ryttaren faller av hästen är det viktigt att både har reflex, så att båda syns.

Hästen bör ha reflexer på lågt på alla fyra benen. Genom att använda reflex på stigbyglar, bog och täcke gör du dig ännu mer synlig i trafiken. Det går inte att få för mycket!

Ryttare bör också bära reflexer för ökad säkerhet. Reflexväst eller reflexjacka är att rekommendera för att synas ordentligt i trafiken, eller en ridlampa med rött ljus bak och vitt ljus fram.

Felice

Mitt namn är Felice Thuresson och jag har startat den här bloggen för att hjälpa dig med dina hästrelaterade frågor. Hoppas du finner mitt inlägg till någon hjälp & tack för ditt besök!

Nyligen Tillagda Inlägg