Ryttarens

Bett till din häst (Vilket bett ska man välja?)

Går du i tankarna på att byta bett till din häst? Det kan i början kännas som en svår uppgift att som hästägare förstå vilket bett som passar just din häst.

Likt människor, har hästar olika temperament och egenskaper, vilket i sin tur kräver att ryttaren kommunicerar med hästen på olika vis med olika hästar.

Förutom anpassning i användningen av ryttarens hjälper, fokusera på grundridningen och avslappning kan man också anpassa hästens betsling för att matcha hästens behov.

Det är viktigt att veta hur bettet påverkar hästen, ridningen och kommunikationen mellan häst och ryttare då många av de starka betten kan ge missvisande signaler till hästen och leda till förirring och obehag.

Jag rekommenderar alltid ryttare att börja med att prioritera markarbete och dressyr för att göra hästen mer ridbar innan de gör utrustningsbyten. Men ibland kan ett annat bett vara nyckeln i kommunikationen.

I den här artikeln får du hjälp med att:

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för granngården.

Att tänka på när du väljer bett

Att välja bett till sin häst kräver eftertanke. Vi kan inte känna effekten av utrustningen vi sätter på våra hästar på samma sätt som de gör.

När man väljer bett till sin häst behöver du förstå bettets effekt och inte endast fokusera på det slutgiltiga resultet, eftersom effekten kan vara missvisande. Det gäller att vara uppmärksam och inte missa om det som upplevs som en mjukare och mer ridbar häst egentligen är en häst som undviker kontakt med bettet på grund av obehag.

Förenklar man ”kontrollproblemet” och förutsätter att det går att lösa genom att byta bett missar man lätt grundproblemet och helheten. Med det sagt, kan ändå olika bett passa olika ryttare och hästar för att göra rid upplevelsen till det bättre för båda parter.

Här är fem saker att tänka på när man väljer bett:

 1. Hästens mun och känslighet: Hästar har olika former på munnen och olika känslighet. Det är viktigt att välja ett bett som passar hästens mun och som inte orsakar smärta eller obehag.
 2. Hästens utbildningsnivå: En oerfaren häst kanske inte kan använda samma bett som en erfaren häst eftersom den inte har samma naturliga sug på bettet.
 3. Hästens disciplin: Vilken disciplin hästen används för kan också påverka valet av bett. Till exempel kan ett dressyrbett vara annorlunda än ett hoppbett eller westernbett.
 4. Ryttarens hand: En skicklig ryttare med en mjuk hand kan hantera ett starkare bett, men kanske inte är i samma behov av det som en mer oerfaren ryttare.
 5. Bettets material och form: Det finns många olika bett i olika former, med olika funktioner och i olika materia. Se till att läsa på om bettets egenskaper för att välja det som passar din häst bäst.

Sammanfattningsvis är det viktigt att välja ett bett som passar hästen och ryttaren. Betet ska vara bekvämt för hästen och inte orsaka smärta eller obehag. Det är också viktigt att använda rätt typ av bett för den disciplin hästen används för och att ta hänsyn till hästens utbildningsnivå och ryttarens hand.

Läs även: Hoppövning för pigga hästar

Vilken storlek på bettet?

Innan du byter bett på din häst är det viktigt att veta vilken storlek du söker. Bettet ska sitta bekvämt i hästens mungipa och ringarna ska inte trycka hårt mot hästens kind.

Ett för litet bett kommer att klämma och gnugga huden i mungiporna på hästen, medans ett för stort bett gör att bettet kan röra sig från sida till sida i hästens mun, speciellt om du drar i ena tygeln.

Om du har ett bett som passar, är det enklaste att med hjälp av ett måttband mäta bettets storlek. Du mäter då munstycket exklusive ringarna.

Hur du mäter vilken storlek hästen ska ha på sitt bett:

 1. Ta en bit snöre och knyt en knut i ena änden.
 2. Sätt snöret, likt ett bett, i hästs mun med snöret sittande på utsidan av läpparna på ena sidan.
 3. Markera andra sidan av snöret med en penna eller tejp där det möter utsidan av läpparna.
 4. Avståndet mellan knuten och märket kommer att vara storleken på bettet hästen behöver.

Läs även: Hur du håller dina händer stilla när du rider

Hur ska ett bett sitta?

Bettet ska sitta bekvämt och korrekt i hästens mun för att minimera obehag och maximera kommunikationen mellan hästen och ryttaren.

När hästen har bettet i munnen ska bettringarna ligga rakt mot hästens kind. Pekar ringarna utåt är bettet för litet, pekar dem nedåt är bettet för stort. Mät därför noga ut bettet storlek så att det passar just din häst.

När ett bett sitter korrekt i hästens mun ska det:

Hur fungerar hästens bett?

Hästen påverkas av bettet genom att flytta undan för trycket i munnen. Olika bett trycker på olika ställen i munnen, vilket gör att hästen kommer flytta huvudet/munnen olika beroende på vilket bett som används.

Olika delar i hästens mun som påverkar hur hästen ”tar bettet”:

Olika typer av bett

På marknaden finns det otroligt många olika bett. För att orientera sig i bettdjungeln kan man börja med att dela upp dem i tre olika grupper: tränsbett, stångbett och lyftande bett.

1. Tränsbett

Tränsbett är i vår del av världen det vanligaste typen av bett, där tygeln sitter mitt för bettets munstycke. Exempel på tränsbett är de vanliga två och tredelade betten, bridongbettet som är ett tunnare bett, samt en mängd med olika ”specialbett”.

Idag är det tränsbett som är vanligast och den typ av bett ryttare kommer i kontakt med först. Mellan 1600-1700 talet var det istället ett ovanligt bett som ansågs olämpligt för oerfarna ryttare eftersom de då blir för stumma och grova i sina händer. Man ansåg alltså att hästar som reds med tränsbett blev stumma i munnen och föredrog istället stångbett.

Idag har pendeln svängt och tränsbettet är det vanligaste bettet, medans stångbettet idag anses vara skarpt och svårt för hästen att förstå.

Hur tränsbett fungerar:

Till att börja med behöver du veta vad ett tygeltag är. Ett tygeltag är ett sätt för ryttare att kommunicera med hästen genom att dra tygeln i olika riktningar och på så sätt be hästen att göra olika saker av trycket som ges från tygeltaget.

Är tränsbett skarpt?

Hur skarpt ett tränsbett är regleras av tre olika egenskaper:

Hur mycket tränsbettet verkar på tungan och hur mycket det verkar på lanen, beror på hur böjt och rörligt bettet är.

2. Stångbett

Ett stångbett är ett bett som har kindkedja. Det vanligaste stångbettet är kandarstången, men det finns andra stångbett som till exempel jaktstången, liverpool-bett och bristolstång. Stångbett förekommer till viss del i klassisk engelsk ridning, men är vanligare inom westernridning och körning.

Med stångbettet kan vi, till skillnad från tränsbettet, endast föra bettet bakåt. Namnet stångbett kommer från de två hävstängerna som finns på vardera sida av bettet och är iden med hela bettet.

Stångbettet består av två skänklar, överskänkeln ovanför munstycket och underskänkeln nedanför munstycket. Högst upp i överskänkeln sitter kindkedjan som löper under hästens haka i kindkedjegropen. Denna kedja skiljer stångbetten från de lyftande betten.

kandarbett

Hur stångbett fungerar:

 1. När ryttaren tar i stångtygeln, sträcks kindkedjan, och trycker i kindkedjegropen samtidigt som mundelen trycker mot tunga och laner.
 2. Hästen kommer besvara detta genom att gå undan för trycket genom att sänka halsen och skjuta fram nacken.
 3. Blir trycket för långvarigt kommer hästen vika in halsen & näsan och hamnar bakom hand.

Är det svårare att styra med ett stångbett?

Det kan upplevas svårare att styra hästen med ett stångbett än ett tränsbett, eftersom stångbettet fungerar dåligt till ledande tygeltag på grund av sin konstruktion. Försöker ryttaren göra ett ledande tygeltag med ett stångbett vrids bettet i hästens mun, utan att trycka i mungiporna och signalera till hästen att svänga.

Är stångbett skarpt?

Hur skarpt ett stångbett är regleras av tre olika egenskaper:

Stångbett: Hur hårt ska kedjan sitta?

Ett stångbett fungerar lite olika beroende på hur mycket skänklarna kan röra sig när man stäcker på tygeln. Kanske har du hört regeln om att få in två fingrar mellan kindkedjegropen och kedjan? Det är ett sätt att kontrollera att nosremmen är nog lös, men samma formel gäller inte när det kommer till kindkedjan.

Kedjan i stångbettet ska sitta spänt nog för att bettet ska kunna röra sig till maximalt 45 graders vinkel mot hästens mun. Det kontrollerar du genom att sätta fast kedjan på bettet och dra skänklarna bestämt bakåt. På så vis ser du enkelt hur stor vinkeln blir.

Vrider sig bettet för mycket i munnen kortar du kedjan, vrider sig bettet för lite länger du kedjan.

Hackamore

hackamore

Hackamore är en betsling likt en kraftig grimma eller nosrem med hävstång på vardera sida av hästen, men till skillnad från vanliga bett saknar hackamoret helt och hållet munstycke.

Hackamore används ofta på hästar som anses vara ”krångliga i munnen”.

Remmen om nosen sätts i samma höjd som en engelsk nosgrimma eller lägre utan att klämma hästen i mungipan. Tyglarna sätts i hävstängerna likt ett stångbett.

När du styr din häst med ett hackamore drar du i tygeln vilket i sin tur spänner åt remmen kring hästens nos, när du ger efter på tygeln öppnar sig remmen igen.

Får man tävla hoppning med hackamore?

Ja, du får använda hackamore vid ponnyhoppning om skänklarna är under maxlängden på 17 centimeter. Hackamore får dock inte användas i kombination med något bett.

Ja, du får tävla din storhäst vid hoppning med hackamore. TR menar att ”under framridnings- och tävlingsmomentet får hästen ridas med det huvudlag som ryttaren föredrar under förutsättning att ryttaren har kontroll på sin häst.”

Får man tävla dressyr med hackamore?

Nej, du får inte tävla dressyr med bettlösa träns med hävstångsverkan, som olika typer av hackamore.

Läs även: Rid korrekt med hackamore

3. Lyftande bett

Ett lyftande bett ska inte förväxlas med stångbett, även om de också förenklat sett kan betraktas som lyftande.

Enkelt förklarat kan man säga att ett lyftande bett är ett stångbett utan kindkedja. Det innebär att det inte är något som håller fast bettet vilket leder till att när ryttaren tar ett tygeltag lyfts bettet i hästens mun och tygeltaget går mot hästens mungipa. Bettet fungerar alltså likt att ryttaren rider med en hög hand.

De vanligaste typerna av lyftande bett är:

Pessoabett

Gags

Gags är en konstruktion där tränsets sidostycke är omgjort till att löpa genom två hål i bettringen, ett ovanför och ett nedanför mundelen. Tygeln fästs nedanför bettringen i det förlängda sidostycket för att vid tygeltag lyfta bettringen och på så sätt lyfta bettet uppåt i hästens mun.

Pessoabettet

Pessoabettet är ett tränsbett där man har svetsat på en ring högst upp på bettringen, medan en eller två på varandra svetsade ringar är fastsvetsade längst ned på bettringen. På det viset har man konstruerat ett bett med 2 skänklar. Bettet kom i början av 90-talet och sätts på det vanliga tränset.

Sidostycket sätts i den översta ringen och tygeln i någon av de nedersta. Man kan också sätta tyglarna i den vanliga tränsbettsringen och har då ett vanligt tränsbett.

Det kan upplevas som svårare att rida med Pessoabett. Likt stångbett är det svårt att använda ledande tygeltag med Pessoabettet eftersom bettets skänkel rör sig i sidled, inte bettet.

Att pessoabettet effektivt lyfter hästens huvud gör att det är bra på hästar som gärna bockar, men det är sällan hästar som gillar att söka stöd på denna typ av bett.

Läs även: All utrustning du behöver när du köper häst

Bettets tjocklek

När du ska välja bett är det bra att fundera på bettets tjocklek.

Hästen påverkas av bettets tjocklek. Ett tunnare bett blir skarpare än ett tjockare bett. Du bör undvika för tjocka bett eftersom hästen riskerar att inte kunna stänga munnen med dem, lagom tjocka bett är 14-18mm.

Dynamic RS

Har du en munkänslig häst som har svårt att ta kontakt med bettet? Då kan Dynamic RS framtagen av Sprenger vara ett bett att prova. Bettet ger ett jämnt tryck över hela hästens tunga vilket uppmuntrar hästen att tugga på bettet. Med en mjuk frmåtböjning i mundelen uppmanas kontakt med hästens mungipor som bidrar till ett jämnt stöd.

Du bör ha med i beräkningen att storleken på hästens mun också spelar roll när du väljer bett. Det kanske inte är lämpligt att lägga ett mycket tjockt bett i munnen på en liten ponny.

Bettets form

Raka bett

Vissa hästar fungerar bäst på raka bett då det enbart ger tryck uppe på tungan och befriar lanerna. Ett rakt bett ses som ett snällare bett och passar bra till unghästar.

Här kan du köpa ett rakt bett.

Tvådelat bett – en led på mitten

Det ledade bettet har oftast en eller två leder, men det finns även bett med fler leder. Ett enledat bett kallas även tvådelatbett, och ser ut som ett V när det hänger fritt. Skillnaden mellan ledade bett och raka stänger är inverkan i hästens mun, eftersom ett tygeltag i ena mungipan inte förs vidare till den andra som det hade gjorts av en stång.

Här kan du köpa enledat bett.

Tvåledat bett – Tredelat bett

Dessa bett är också uppdelade i olika sektioner som ovan, men de har en extra bit mellan de två halvorna vilket gör det till ett tredelat bett. Dessa är bekväma för många hästar då de minskar nötknäppareffekten. Men alla hästar är olika och vissa gillar inte tungtrycket som kommer med den extra länken.

Här kan du köpa tvåledat/tredelat bett.

Bettets ringar

Bettet har ringar eller skänklar som man fäster tömmar och tyglar i. Dessa kan också ha olika utförande och ger olika effekt.

Lösa ringar

Ringarna kan rotera runt genom hålet där de är fästa vid munstycket, vilket ger munstycket ett visst oberoende från tyglarnas kontakt när det gäller att kunna röra sig in med hästens tunga och käke.

Detta bett gör det svårt för hästen att luta sig mot eller ta tag i bettet. Det är mycket viktigt att den sitter rätt, om den är för liten när ringen roterar kommer det klämma hästens hud.

Lösa ringar

Eggbett

Detta är ett bett med fasta ringar, vilket innebär att om du skulle dra i en tygel är det mindre sannolikt att bettet rör sig från sida till sida i hästens mun än med de lösa ringarna.

Munstycket är mindre kapabelt att följa rörelserna i hästens mun och är mer beroende av rörelser från tygelkontakten. Vissa hästar föredrar denna typ av bett medan andra kan tycka att det är mer begränsande och onaturligt.

En fast ring är inte det bästa alternativet för hästar som tenderar att luta sig mot bettet.

Eggbett

D-ringbett

Behöver du ta kraftigt ledande tygeltag kan D-ringbett vara ett alternativ. Med D-ringbettet ligger ringarna avplattade mot hästens mun, vilket gör det svårare för bettet att glida in i hästens mun.

D-bettets ringar är ofta fyrkantiga och tygeln sätts i ringens nedersta del, vilket gör att man får en effekt likt de lyftande bettens, men inte lika markant effekt.

Exit mobile version