Ryttarens

Markarbete med häst (vad, varför & hur)

Ibland står markarbete på schemat tillsammans med hästen. Som ny ryttare kan begreppet låta märkligt och diffust. Men du behöver inte vara orolig! I den här artikeln får du förklarat för dig vad markarbete är, hur man rider markarbete, hur ofta man ska rida markarbete och tips på några bra övningar!

Markarbete är ett sätt att förbereda häst och ryttare inför banhoppning genom att stärka hästens senor, muskler, lösgjordhet, lydnad och ryttarens känsla, balans, rytm och kommunikation genom att träna på lägre hinder eller bommar.

Bommar och låga hinder är bra på många sätt. De är mentalt viktiga för hästen, hjälper häst och ryttare att hamna rätt på hinder och att hoppning inte är läskigt, plus att man kan rida dem nästan varje dag.

Vad är markarbete med häst?

Markarbete kallas det när man rider övningar som inkluderar lägre hinder och bommar i syfte att få hästen lösgjord och lydig. Markarbete kan innehålla till exempel studs, upphöjda eller liggande trav- eller galoppbommar och relaterade avstånd. Man skulle kunna kalla det grunden i hoppning.

Av markarbetet ska hästen bli lösgjord vilket innebär att den är fysiskt och psykiskt avspänd samt varm i sina leder och muskler. Det går att utföra markarbete både avsuttet och uppsuttet.

Markarbete utförs på lägre hinder där språnget sliter minimalt på hästen och där syftet inte är att öva på att hoppa högt, utan snarare på att få hästen lösgjord, lydig och stärka hästens muskler och senor.

Läs även: Hur du hoppar studs

Vad är skillnaden på markarbete och hoppning?

Det är viktigt att komma ihåg att en lyckad banhoppning består av många delar och hinderhöjden är bara en utav dem. Kommunikation, rytm, styrka, lydnad, spänst, snabbhet, följsamhet och känsla går att träna på även om banans hinder är lägre.

Markarbete utgör grunden för hoppning och sker på lägre hinderhöjd för att minska slitage på hästen, medans benämningen hoppning oftast innebär att hoppa högre hinder för att stärka självförtroende, förbättra språngkurva eller öva inför banhoppning.

Läs även: Tävla i hoppning – allt du behöver veta om hoppning

Varför ska man rida markarbete?

Markarbete är nyttigt och stärker både hopp- och dressyrhästar. Det är ett roligt sätt att träna på för både häst och ryttare. Genom att använda mindre hinder och bommar kan man stärka hästens bakben, få hästen lösgjord och lydig.

Lägre hinder än vad hästen vanligtvis hoppar sliter mindre på hästen än vad högre hinder gör. Att hoppa lägre hinder gör det därför möjligt att träna för de fördelarnas om kommer av hoppning, samtidigt som man minskar på slitage.

Läs även: 6 Övningar för att stärka hästens bakben

Hur ofta ska man rida markarbete?

Markarbete kan ridas 2-4 gånger i veckan beroende på hästens fysiska hälsa och övriga träningsupplägg. Det är bättre att rida markarbete med mindre språng ofta, än sällan med flera språng.

För en häst/ponny som används till hobbyridning 3-4 pass i veckan kan 1-2 pass lättare markarbete vara lagom per vecka och kombineras med uteritter, lättare konditionsträning och återhämtning.

För en häst/ponny som används till lättare träning och tävling kan ett tuffare och ett lättare markarbetespass vara lagom och kombineras med en hoppträning, ett konditionsträningspass utomhus och ett till två lugnare återhämtningspass i veckan.

För en tävlingshäst på högre nivå kan det lämpa sig med ett tuffare markarbetespass och två lättare i kombination med en hoppträning, ett konditionspass och pass för återhämtning.

Läs även: Hur mycket motion behöver en häst?

Markarbetsövningar med bommar

Det finns många olika markarbetsövningar som fyller olika funktion! Här finner du tre av mina favoritmarkarbetsövningar!

1. Övning för bättre vägar & rakriktning

Bild 1. Steg 1-3
Bild 2. Steg 3-6

Syfte: En lösgörande övning där ryttaren får träna på att se vägar och rida rakt på bommen.

Svårighetsgrad: Bas

Utförande:

 1. Börja med att värma upp i skritt och trav över bommarna genom att rida fyra serpentinbågar (bild 1).
 2. Fokusera på att vända med yttersidan genom att sträcka ytter tygel och använda ytter skänkel.
 3. Forma succesivt hästen mer och mer för innerhjälperna.
 4. Rid sedan övningen genom att vända upp på medellinjen, varannan gång från höger och varannan gång från vänster (bild 2).
 5. Rid åttvolterna i enlighet med skissen.
 6. Se till att hästen är rak och jämn inför varje bom.

Läs även: 5 Ridövningar med bommar

2. Sväng med yttersidan i förvänd galopp

Syfte: Övningen är lösgörande för hästen. Den förvända galoppen ställer krav på hästens balans och styrka. Ryttaren får öva på att se vägen.

Svårighetsgrad: Svår

Utförande:

1. Värm upp över bommarna i skritt och trav på ”fyrkantiga volter” genom att använda de vändande ytterhjälperna.

2. Forma succesivt hästen mer och mer i innersidan utan att tappa ytter genom att använda innerskänkeln och hålla yttertygel sträckt.

3. Lägg sedan upp bommarna till sockerbitshinder. Rid enligt övningen på bilden i galopp. Kom ihåg att lyfta blicken och se vart du är på väg hela tiden.

4. Bibehåll samma galopp hela övningen (höger eller vänster).

5. Gör övningen i båda varven.

Läs även: 6 Hoppövningar – Förbättra Hoppteknik & Språngkurva

3. S-båge för kontroll

Syfte: Övningen lär ryttaren planera sin väg och tydligt kommunicera med hästen.

Svårighetsgrad: Medel

Utförande:

 1. Börja med att värma upp hästen genom att hoppa några varv på volt över enskilt hinder.
 2. Rid sedan en båge i vänster varv mellan hinder nummer ett och två med fem galoppsprång mellan.
 3. När vägen fungerar väl på fem galoppsprång kan de reglera till fyra och sex språng med samma tempo och steglängd genom att ta ut bågen eller rida vägen rakar och snävare.
 4. När du kan reglera bågens böjning kan du lägga till hinder nummer tre genom att svänga höger efter hinder nummer två.
 5. Lägg till hinder nummer fyra efter hinder nummer tre.
 6. Variera väg och tempo i bågarna mellan hinder ett till två, två till tre och tre till fyra. Välj mellan 4-5-6 galoppsprång.

Läs även: 6 Ridövningar som förbättrar ryttarens balans

Mer övningar:

Stärk hästens bakdel

Hoppning

Dressyr

Beteende/Lydnad

Gångarter

Longering & tömkörning

Utomhus

Nybörjare

Ridvägar & rörelser

Unghäst

Exit mobile version