Ryttarens

Hur man räknar ut procent i dressyr

I dressyr bedöms alla ekipage av en och samma domare i de olika momenten som ingår i programmet. Domaren ger poäng mellan 0-10 på varje moment och slutligen räknas poängen om till procent, där det ekipage som har högst procent vinner klassen.

Att räkna ut sin procent kan vara svårt, särskilt eftersom vissa moment ger mer poäng än andra. Men det går att göra med rätt kunskap.

I den här artikeln går vi igenom steg för steg hur du kan räkna ut din procent i dressyr och vad du behöver tänka på när du gör det. Samt ger lite tips och råd i hur du kan vinna några extra poäng på din nästa dressyrtävling.

Läs även: Allt du behöver veta för att tävla i dressyr

Räkna ut din dressyrprocent

Efter avslutad ritt på en dressyrtävling kan ryttaren hämta ut sitt protokoll som domare använt när de bedömt ritten. På protokollet står det alltid procent, men om du vill kan du kontrollräkna protokollet.

För att räkna ut din dressyrprocent kan du använda formeln: Procent = (totalpoäng / maxpoäng) x 100.

När du räknar ut totalpoängen är det viktigt att komma ihåg att vissa bedömingsgrupper är koefficent (koeff) vilket innebär att din poäng på momentet multipliceras med den aktuella koefficienten. Till exempel om du fått en 6:a och det är koeff 2 blir din poäng från momentet 12 (6×2=12).

Det kan vara fördelaktigt att lägga lite extra kärlek och omtanke på de momenten som ger koeff, eftersom det ger både dig och dina motståndare extra poäng.

Räkna ut procent i dressyr steg för steg:

  1. Addera (+) dina poäng från de olika momenten (=totalpoäng).
  2. Dividera (/) sedan summan med maxpoängen som du finner längst ner på protokollet.
  3. Multiplicera (x) summan med 100.
  4. Resultatet är din procent.

Exempel: Totalpoängen från de olika momenten ger dig 178 poäng av maxpoängen 280, kan du använda formeln enligt följande. Procent = (178 / 280) * 100 = 63,57%

Läs även: Hur du får högre procent i dressyr

Hur man läser ett dressyrprotokoll

Domarprotokollet har en bestämd form för att göra det tydligt och enkelt att läsa av. Längst upp på protokollet kan du se:

Där under finns alla bedömningspunkter. Punkterna är uppdelade i sex olika kolumner i vågrät linje.

  1. Den första kolumnen är bedömningsgruppens nummer.
  2. Den andra kolumnen beskriver vart du ska utföra rörelsen på banan.
  3. Den tredje beskriver vilken rörelse som ska utföras.
  4. I den fjärde kolumnen ser du om det är någon koefficient på bedömningsgruppen..
  5. Den femte kolumnen är den sammanslagna summan av de koefficient som adderas.
  6. I den sjätte kolumnen finner du eventuella domarkommentarer.

Längst ner på dressyrprotokollet kan du läsa om de allmänna intrycken, summan, eventuella avdrag, slutsumman och slutligen procenten av din maxpoäng.

Läs även: Vilket nummer ska hästen ha på nummerlappen?

Hur domaren dömer dressyr

Vid alla tävlingar inom Svenska Ridsportförbundet dömer domaren/domarna efter ett dressyrprotokoll där momenten bedöms med poäng mellan 1-10.

För att domaren/domarna ska kunna döma ritten så bra som möjligt har de hjälp av en domarsekreterare som skriver ner domarens poäng, så domaren kan hålla ögonen på ritten.

Domarsekretariatet noterar domarens poäng på dressyrprotokollet för varje bedömningsgrupp med en decimal på originalprotokollet, men får inte räkna samman poängen.

Domarens poäng anges alltid med decimal, vilket innebär att domaren kan ge 0,5-9,5, med undantag för unghäst/ungponnykval och för de konstnärliga betygen i kür, där decimalen får användas (0,1–9,9).

Om det är flera domare som dömer klassen får de inte prata med varandra om bedömningen under eller mellan ritterna i pågående klass, med undantag för samordning av felridningar eller vid gemensam bedömning.

Läs även: Hur du får mer än godkänt i dressyr

Exit mobile version