Kan hästar äta granris? Se upp för DÖDLIGT GIFTIGA granar!


Granris är perfekt för en häst att äta i hagen eller boxen. Det är dessutom fint att julpynta med, samt att det håller hästen sysselsatt. Hästar kan äta gran och granris, men endast från vanlig skogsgran, då kungsgran, silvergran och Europas giftigaste växt idegran är farliga för hästar.

Skogsgran, perfekt för hästar att tugga på!

Kan Hästar Äta Idegran?

Idegran är mycket giftigt och kan orsaka hjärtstillestånd. Hästar är de mest känsliga djuren. Det vanligaste sättet för djur att få i sig granen är av människor som lägger trädgårdsavfall inne i hagen.

Den giftiga idegranen med sina röda bär

Hur Ser Idegranen Ut?

Den giftiga idegranen är en vintergrön buske eller träd som kan bli hela 10 meter hög. Idegranen har mörkgröna blad som kan bli ca tre cm långa med en glänsande ovansida. Granen har inte kottar, men istället ett enkelt frö som omges av rött köttigt hölje, likt ett saftigt bär.

Barren är under sommaren och hösten mörkgröna, och under vintern kan de till och med mörka ytterligare en nyans. Under våren kommer nya skott med ljusgröna barr.

Bären mognar under september och oktober, men det finns varianter av idegranen som inte får några bär.

Vilken Del Av Idegranen Är Giftig?

Bladen är de giftigaste på idegranen, men hela växten är giftig. Fröet är också giftigt, men den röda yttersta delen runt fröet är den enda delen av idegranen som inte är giftig.

Gamla blad anses minst lika giftiga som späda och därför är även de döda bladen farliga för djur.

Vad Händer Om Din Häst Äter Idegran?

Idegran utan bär

En häst som ätit idegran dör oftast inom 1-2 timmar, men det kan ibland dröja upp till ett dygn efter intag av idegranen.

Tyvärr är idegranen mycket giftig och djur som äter av den kan dö inom en timme till ett par dagar efter att fått i sig av en toxisk dos. Återhämtning är ovanligt.

Djuret kan börja stappla, kollapsa och dö krampande vid ett snabbt förlopp. Under ett mer utdraget sådant kan fler symtom uppvisas, som nervositet, skakningar, kolik, diarré, allt långsammare puls och andningssvårigheter. Avlindningen kommer sedan på grund av andningsförlamning och/eller hjärtstopp.

Vad Du Ska Göra Om Din Häst Ätit Idegran

Börja med att säkerställa att din häst inte kommer åt mer av växten, därefter tillkalla veterinär omgående.

Dödlig Dos Idegran

Kliniska tecken på förgiftning av idegran sker vid ett intag av 0,1 % av kroppsvikten.

Dödlig dos idegransblad är 100–200 g/djur eller 200–400 mg/kg kroppsvikt.

Vart Finns Idegranen?

Växten idegran förekommer främst längst med kusterna från Bohuslän och upp samt på Gotland. Oftast växer den på fuktiga skogsmarker.

Vilka Djur Kan Dö Av Idegran?

Dokumenterade fall finns på hästar, nötkreatur, får, get, fjäderfän, hjort, känguru, sköldpadda, vildfågel, björn, hund, älg, apa, alpacka, åsna, lama, råtta, kanin och möss.

Symtom

Djur som har ätit idegran kan dö inom en timme till ett par dagar efter exponering av en toxisk dos. Återhämtning är ovanligt. Vid snabba förlopp kan djur dö utan föregående symtom, djuret stapplar, kollapsar och dör krampande. Vid mer utdragna förlopp uppvisas fler symtom som nervositet, skakningar, svårighet att koordinera frivilliga muskelrörelser (ataxi), kolik, diarré, andningssvårigheter (dyspné) och en allt långsammare puls. Djuren avlider på grund av andningsförlamning och/eller hjärtstopp.

Fall finns dokumenterade på nötkreatur, häst, får, get, hjort, fjäderfä, känguru, sköldpadda och vildfågel, hund, björn, älg, apa, åsna, alpacka, lama, kanin, råtta och mus.

Giftinformation

Idegran innehåller alkaloider (taxiner) som påverkar hjärtat och centrala nervsystemet. Viktigast är taxin A och taxin B, dessa ökar kalciumhalten i cytoplasman hos hjärtmuskelcellerna (kardiomyocyter) vilket leder till hjärtstopp. I det centrala nervsystemet orsakar den förhöjda kalciumhalten istället agitation, kramper, pupillutvidgning (mydriasis), koma, andningssvårigheter (dyspné) och slutligen andningsförlamning. Skelettmuskulaturen tappar förmågan att koordinera frivilliga muskelrörelser (ataxi), skakningar (tremor) och förlamning (pares).

Idegran innehåller även biflavonoider som reducerar nervaktivitet (CNS), är smärtstillande, dämpar feber samt har en slemhinneirriterande effekt, vilket kan leda till blödande mag-tarminflammation (gastroenterit) och njurinflammation (nefrit) med ökad urinproduktion (polyuri) följt av minskad urinproduktion (oliguri).

Dessutom innehåller idegran även nitriler (cyanogena glykosidestrar), efedrin, och irriterande oljor som sannolikt orsakar kolik, diarré och den kraftiga irritation som ibland ses i magsäcken hos djur med subakut kliniskt syndrom.

Källa: SVA.

Giftiga listan för hästar

Bland de växter med högst risk för häst finns idegran och sprängört.

 • Alsikeklöver
 • Belladonna
 • Besksöta
 • Brakved
 • Ek och ekollon
 • Fingerborgsblomma
 • Hästkastanj
 • Idegran
 • Johannesört
 • Kabbeleka
 • Liljekonvalj
 • Lupin
 • Ormbär
 • Skelört
 • Smörblomma
 • Sprängört
 • Stånds
 • Sötväppling
 • Tysklönn
 • Åkerfräken
 • Ängsbräsma
 • Ängssyra
 • Örnbräken

Felice

Mitt namn är Felice Thuresson och jag har startat den här bloggen för att hjälpa dig med dina hästrelaterade frågor. Hoppas du finner mitt inlägg till någon hjälp & tack för ditt besök!

Nyligen Tillagda Inlägg