Ryttarens

Behöver du verkligen byta hjälm efter avramling?

Omkring 13 000 personskador sker varje år i samband med hantering av hästar och ridning. De flesta som skadar sig är tjejer i åldrarna 10-19 år. Skyddsutrustning, främst hjälm är därför livsviktigt eftersom det tar upp och fördelar krafterna vid islag.

Har du ramlat av din häst och slagit i ditt huvud bör du byta ut din ridhjälm. Även om det inte finns några synliga skador utanpå hjälmen kan det finnas funktionella skador inne i hjälmen som gör att den inte klarar att skydda ditt huvud vid nästa smäll.

När Behöver Du Byta Till En Ny Ridhjälm?

Ryttare bör byta ut sin hjälm var 3-5 år, tidigare om hjälmen fallit till marken eller slagits nog hårt för att skada den stötdämpande effekten inuti hjälmfodret. Ryttare bör också byta ut sin hjälm om:

I den här artikeln går jag igenom allt om att byta hjälm och vad du behöver tänka på, för att du ska kunna rida så säkert som möjligt.

Byta Ridhjälm Efter Att Ha tappat Den I Golvet – Är Det Nödvändigt?

Se till att regelbundet kontrollera så att din ridhjälm inte fått några skador, tänk då på att alla skador inte syns på utsidan.

Har din ridhjälm fått kraftiga slag eller stötar bör den kastas. Att tappa ridhjälmen i ett hårt stallgolv kan räcka för att den skyddande funktionen ska tappas. Rekommendationen är att byta ridhjälm ungefär var 3e år förutsatt att den inte varit med om något extra påfrestande.

Såhär Vet Du Om Din Ridhjälm Är Godkänd

Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR) kräver att ryttare använder ”hjälm av godkänd typ” vilket i grundregel innebär att den är CE-märkt.

För den ridhjälm som tillverkats från och med 4 november 2014 måste antingen ha ett nytt typkontrollintyg eller ett annat intyg som visar att hjälmen fortfarande uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Till exempel VG1. Detta eftersom nya säkerhetskrav kom på ridhjälmarna 4 november 2014.

För hjälmar tillverkade före den 4 november 2014, har EU-kommissionen inte fattat något beslut om vad som ska gälla. Det innebär i korthet att det är tillåtet att använda eller sälja hjälmar som är tillverkade före den 4 november 2014 och CE-märkta enligt EN1384.

Vad är skillnaden mellan CE-märkning och märkning EN1384 eller VG1.040?

CE-märkning betyder att tillverkaren intygar att produkten, hjälmen, uppfyller EU:s grundkrav på hälsa och säkerhet.

EN 1384 och VG1 är en tilläggsmärkning som visar att hjälmen, prövats efter en fastslagen standard.
Det finns också märkning från tillverkare som tillhör branschorganisationer, till exempel BETA, i Storbritannien. Annan märkning kan också förekomma i andra länder och utanför EU.

Såhär Slänger Du En Gammal Eller Skadad Ridhjälm

Din gamla eller skadade ridhjälm slängs som avfall (skrymmande), som av olika anledningar inte kan källsorteras för återvinning, men som kan energiutvinnas (förbrännas).

Vad Kan Man Använda Sin Trasiga Ridhjälm Till?

Eftersom det är osäkert och farligt att rida med en trasig ridhjälm är det inte ett alternativ att sälja den begagnat. Vill man inte slänga den finns det andra användningsområden för en ridhjälm som inte längre fyller sin faktiska funktion:

Förvara Hjälmen Rätt – Öka Hållbarhetslängden

Ridhjälmar ska förvaras på en torr och ren plats. Hjälmhängare är en perfekt plats att förvara din ridhjälm på när du inte använder den. När du transporterar din ridhjälm bör du använda en hjälmspåse för att skydda hjälmen.

Undvik att lägga hjälmen direkt i solljus till exempel på en fönsterbräda eller bak i bilen. Använd aldrig kemiska lösningsmedel för rengöring.

Hjälmar som är sammetsklädda bör borstas rent med varmt vatten och tvållösning följt av lufftork. Följ alltid den bruks- och skötselanvisning som medföljer hjälmen.

Så Säger Lagen Om Att Bära Ridhjälm

Det finns ingen Svensk lag som säger att du måste bära ridhjälm vid ridning eller hästhantering som privatperson. Fördelarna med att göra det är dock otroligt många och starka. Att bära rätt skyddsutrustning räddar liv.

På ridskolor/klubbar anslutna till Svenska ridsportförbundet finns det lag på att man måste använda hjälm på anläggningen.

”Svenska tävlingsreglementet i hoppning är tydligt, hjälm ska bäras vid all ridning inom tävlingsområdet. Det innefattar även prisutdelningar, för såväl seniorer som ryttare under 18 år.

Det internationella tävlingsreglementet, dvs FEI:s regler, säger att seniorryttare får ta av sig hjälmen under prisutdelning. Denna regel gäller endast seniorryttare. Alla ryttare under 18 år måste alltid bära hjälm, med hakbandet knäppt, vid ridning inom tävlingsområdet.

TR III Hoppning, Mom 305:2
’Ryttarens utrustning (gäller hela tävlingsområdet) 
2.1. Hjälm av godkänd typ med hakbandet i funktion, ska bäras vid all ridning.’”

Exit mobile version