Gödselhantering Hästar


I samband med den dagliga mockningen kommer en bieffekt som är gödselhantering. Vart lägger man allt gödsel? Hur ska det förvaras och hur mycket bajsar egentligen en häst? I den här artikeln finner du svaren på alla dina frågor gällande hästar och gödselhantering!

Funderar du på hur man mockar`? Du kan läsa hur man gör här.

Varför ska gödsel förvaras?

Hästgödsel är full av både näringsämnen och organiskt material vilket gör det till en värdefull resurs vid odling av livsmedel och foder. Gödseln på åkermark har en positiv effekt på skörden och ingår i ett naturligt kretslopp.

Andra sidan av myntet – om gödseln hanteras olämpligt kan det bidra till övergödning av vattendrag, sjöar och hav eller påverka din eller dina grannars dricksvatten negativt. Det kan också påverka människors hälsa i form av till exempel lukt och flugor.

Det är viktigt att ta förvara gödsel rätt för att ta vara på de positiva egenskaperna som näring till åkermark samt för att hindra olyckor som övergödning av vattendrag.

Hur ska gödsel förvaras?

Till att börja med behöver du som ansvarig över stallet se till att ha någonstans att förvara gödseln. Det finns olika system att förvara gödseln på.

Vilket system som passar bäst beror på förutsättningarna i det enskillda fallet. Containersystem och gödselplatta är de vanligaste och enklaste systemen när det kommer till gödselförvaring.

Containersystem är effektivt för den anläggningen som har tillgång till lämpligt lagringsutrymme. Med hjälp av att hälla gödseln direkt i containern är det lätt att både transportera och förvara gödseln.

Gödselplatta är precis som det låter – en platta att lägga gödsel på som ska hindra gödselvatten från att rinna ut i omgivningen. Ska gödseln användas av dig, grannen eller på nära håll för åkermark passar gödselplatta bäst.

För att underlätta för traktorn vid gödselplatta kan man utforma kanten av plattan som en ”puckel”. Med hjälp av stödmurar på två eller tre sidor av plattan ökar lagringskapaciteten eftersom gödseln kan staplas på höjden.

Gjuten platta bäst för miljön

Då hästhållaren är ansvarig för att verksamheten eller djurhållningen inte skadar miljön är det viktigt att följa de lagar och regler som finns.

Lagring av gödsel på gjuten platta rekommenderas i regel ur ett miljöperspektiv. Plattan kan antingen vara öppen eller täckt med tak. Gödselplattan måste vara tillräckligt stor,  vara tät, tåla frost och angrep från urin och gödsel samt tåla att det körs tunga maskiner på den vid tömning.

Du kan läsa mer om lagarna här eller direkt hos jordbruksverket här.

Att tänka på när du väljer lagringsplats:

 • Lagringsplatsen behöver vara nog rymlig för att inte behöva tömmas under tiden på året det inte är lämpligt att sprida gödsel.
 • Lagringsutrymmet bör vara utformat så att inga näringsämnen eller smittor riskerar att förorena dricksvattentäkter eller vattendrag.
 • Lagringsplatsen bör väljas så att grannarna inte riskerar att störas av lukt och flugor.

Hur stor gödselplatta behövs?

Gödselplattans storlek måste vara tillräcklig för att kunna förvara den mängd gödsel som produceras på gården. Storleksbehovet på gödselplattan varierar därför beroende på antalet djur och hur länge gödseln ska lagras. Du ska ha kapacitet för att lagra gödsel för minst sex månader.

När du räknar ut lagringskapaciteten rekommenderas du att utgå från schablonvärden (I tabell 2 finns schablonvärden för behov av lagringskapacitet. Vad säger lagen om lagring?”, sidan 18.) men du behöver också ta hänsyn till förhållandena på just din gård.

Lagringskapaciteten kan variera beroende på faktorer som:

 • hästarnas utfodring
 • tid på bete
 • mängd och typ av strömedel
 • spillvatten
 • nederbörd

även andra faktorer kan påverka gödselmängden.

Vart gör man av gödsel sen?

Gödseln är som tidigare nämnd otroligt näringsrik och något vi vill ta tillvara på. Det är därför vanligt att använda hästgödsel vid gödsling av åkermark.

Det finns dock många hästägare som inte har egen åkermark att sprida gödseln på, till exempel om du har hästen inackorderad i privatstall eller på ridskola, trav-och/eller galoppbanor.

Många gånger finns det jordbrukare i närheten som vill ta emot gödseln för att använda den till att gödsla sin åkermark.

Jordbruksföretag som tar emot eller lämnar bort stallgödsel är skyldiga att föra anteckningar kring gödselhanteringen.

 • vem som levererat/hämtat gödseln,
 • mängd,
 • datum,
 • fosforinnehåll alternativt djurslag
 • antal djur som gödseln kommer ifrån

Anteckningarna ska sparas i minst 6 år. Kravet på att anteckna mängderna gödsel som förs bort från gården gäller endast jordbruksföretag som har mer än 10 djurenheter.

Om det inte finns någon som vill använda din gödsel kan den transporteras till en anläggning som producerar jordförbättringsmedel och anläggningsjord eller utvinner energi genom förbränning eller biogasproduktion.

Hur mycket gödsel producerar en häst?

Gemensamt producerar hästarna i Sverige uppskattningsvis 2,7 miljoner ton gödsel per år, vilket är ungefär 10% av den totala gödselmängden från alla husdjur i landet.

En häst som väger ca 500 kg producerar omkring 8-10 ton gödsel och urin varje år, vilket motsvarar en daglig produktion av 20 till 30 kg.

Kan gödsel självantända?

Det händer att gödsel självantänder ett par gånger om året runt om i landet. När gödsel bryts ner bildas värme och vid lagring av vått växtmaterial som sedan torkar ut finns risken för självantändning.

Tips för att förebygga och hålla koll på din gödselstack:

 • Lagra gödsel med visst avstånd till stallet om möjligt
 • Var uppmärksam på temperaturskillnader, brandlukt och rök från gödselstacken.
 • Låt inte gödselstacken bli för stor.
 • Med hjälp av en temperaturmätare kan du hålla koll på gödselns temperatur och håll koll på temperaturförändringar på kort tid.
 • Se över skydd mellan gödselhögen och stall om brand skulle uppstå, finns det betongväggar mellan?
 • Hjälps åt i stallet att hålla uppsikt över gödselhögen, speciellt på varma och torra dagar.

Vad kan man använda hästgödsel till?

Med tanke på att hästgödsel är otroligt näringsrikt bör det användas som gödsel på åkermark, annars går viktig växtnäring förlorad. Det finns flera områden där hästgödsel lämpar sig utmärkt.

Pallkragar

Anlägger du en pallkrageodling är hästgödsel perfekt för utfyllnad i kragarna. Det är ett billigare alternativ än att fylla hela pallkragen med jord. Lägg gödsel i kragarna och toppa med tio centimeter jord, då allt material i pallkragarna kommer att komposteras och bli jord så småningom.

Krukor

På samma vis som med pallkragar fungerar hästgödsel utmärkt för utfyllnad i stora krukor. Fyll krukorna med gödsel och toppa med jord och spara pengar.

Landet

Väl komposterad hästgödsel passar perfekt i landet. Se till att den inte är klumpig och fylld med strån.

När ska man inte gödsla?


• Gödsel bör inte spridas på frusen eller snötäckt mark.
• Gödsel bör inte spridas på vattenmättad eller översvämmad mark.
• Gödsel bör främst spridas när så stor del som möjligt av näringsämnena kan tas upp av gräset eller grödan. Det innebär att gödsel bör spridas främst på våren och sommaren.
• Hästgödsel och gödsel med mycket strömedel i kan även spridas under hösten, men bör då myllas eller plöjas ned i marken för att minska risken för näringsläckage.

Felice

Mitt namn är Felice Thuresson och jag har startat den här bloggen för att hjälpa dig med dina hästrelaterade frågor. Hoppas du finner mitt inlägg till någon hjälp & tack för ditt besök!

Nyligen Tillagda Inlägg