Hästförsäkring kostnad


De flesta hästägarna väljer att försäkra sin bästa vän, tävlingspartner och fyrbenta kompanjon. Hästar är flyktdjur och kan lätt skada sig i hagen, på uteritt, träning eller tävling. Eftersom veterinärkostnader lätt kan bli höga, är det klokt att ha sin häst försäkrad.

Att välja försäkringsbolag, försäkringspremie, ersättningsnivå, veterinärvårdsbelopp, självrisk, livförsäkring och tillägg till sin häst kan kännas som en stor djungel vid första anblick.

I den här artikeln reder vi ut alla frågetecken kring hästförsäkring, för att du ska kunna göra ett så ekonomiskt och beskyddande beslut som möjligt.

För att göra det enkelt att jämföra olika försäkringsbolag har vi sammanställt allt du behöver ta hänsyn till när du väljer försäkringsbolag till din häst. I artikeln jämförs de vanligaste svenska försäkringsbolagens hästförsäkringar vilket är Agria, Folksam, Dina, IF och Sveland.

I den här artikeln kan du läsa om:

 • Kostnaden för en hästförsäkring,
 • vad som avgör försäkringens pris,
 • vad som ingår i en hästförsäkring,
 • vad veterinärvårdsbelopp, självrisk, livförsäkring och tillägg är för någonting,
 • vilka alternativ som finns till försäkring och
 • övriga frågor & svar kring hästförsäkring.

Vad kostar en hästförsäkring?

En viktig fråga som många blivande hästägare ställer sig är ”vad kostar en hästförsäkring?” Kostnaden för en försäkring kallas för försäkringspremie. Det är viktigt att ha med försäkringspremie i sin budget när det kommer till hästens utgifter varje månad.

Hästförsäkring kostar mellan 200 till 2000 kronor i månaden beroende på vilken typ av försäkring hästen har och vad den täcker samt hästens marknadsvärde som baseras på meriter, inköpsvärde, stamtavla, ålder och ras.

Läs även: Kostnaden för en häst & Kostnad för stallplats (Därför finns olika prisklasser)

Vad påverkar försäkringspremien?

Om du går i tankarna på att försäkra din häst har du säkert googlat och stött på olika prisförslag på din hästförsäkring. Hästförsäkringens pris kallas för försäkringspremie och varierar beroende på olika faktorer. Man skulle kunna tro att priset på hästförsäkringens endast varierar beroende av vad som ingår i försäkringen och vad den täcker, men så är inte fallet.

Innan du lär dig om vad som ingår i en hästförsäkring ska du här få de två största variablerna till varför en hästförsäkring varierar i pris…

Försäkringspremien påverkas av olika faktorer, man kan säga att ju mer du vill ha ut av din försäkring – ju dyrare blir den. De två mest avgörande faktorerna till att priset för en hästförsäkring (försäkringspremien) varierar är ersättningsnivå och hästens profil.

1. Ersättningsnivå

Den faktorn som påverkar hästförsäkringens pris allra mest är vilken storlek på försäkringen du väljer. Försäkringsbolagen erbjuder oftast olika ersättningsnivåer som innebär att de ersätter olika stora belopp vid eventuell skada, sjukdom eller olycka.

 • Ju högre belopp du betalar varje månad (försäkringspremie), ju mer pengar kan du få tillbaka när olyckan väl är framme.
 • Ju lägre belopp du betalar varje månad (försäkringspremie), ju högre självrisknivå (summa som du betalar för att få ut försäkringspengarna vid olycka).

Exempel: olika ersättningsnivåer på hästförsäkring hos de vanligaste försäkringsbolagen:

 • Folksam: Försäkring Ridhäst Stor/Försäkring Ridhäst Bas
 • Agria: Hästförsäkring Ridhäst/Hästförsäkring Begränsad
 • If: VeterinärXtra/Begränsad Veterinärvård
 • Dina: Hel Veterinärvårdsförsäkring/Begränsad Veterinärvårdsförsäkring
 • Sveland: Hästförsäkring Maximal/Hästförsäkring Favorit

2. Hästens profil

Hästens profil påverkar priset på hästförsäkringen. Detta beror på rasens skaderiskstatistik. Ett Svenskt Varmblod är dyrare att försäkra än en Irish Cob trots samma försäkring.

Faktorer som påverkar hästförsäkringens pris:

 • Hästras
 • Ålder
 • Tidigare skador

Läs även: De 7 dyraste hästraserna i världen & Svenska hästraser

Vad ingår i en hästförsäkring?

De vanligaste typerna av hästförsäkring är veterinärvårdsförsäkring som ersätter kostnader för behandlingar och undersökningar av veterinär, livförsäkring som ger ersättning om hästen dör och användbarhetsförsäkring som ger ersättning om du inte längre kan använda hästen i det område den är tänk för.

Oftast finns det möjlighet att köpa till olika typer av tilläggsförsäkringar som ger extra skydd vid efterfrågan. Eftersom alla hästförsäkringar ersätter olika typer av skador är det viktigt att läsa noga vad som ingår i försäkringen.

Läs även: Är ridning farligt? (7 Tips för säkrare ridning) & Ryttarens 6 viktigaste utrustning (Vad du behöver och inte behöver)

Veterinärvårdsförsäkring

En hästförsäkring innehåller oftast en veterinärvårdsförsäkring. Veterinärvårdsförsäkring ersätter oftast kostnader för hästens veterinärkostnader som behandlingar och undersökning vid olyckor och sjukdomar.

Olika försäkringsbolag erbjuder olika typer av försäkringsnivåer som täcker olika skador med olika summor. Det är därför viktigt att läsa igenom avtalet innan man försäkrar sin häst för att se vilka olyckor och skador som täcks om olyckan är framme.

Veterinärvårdsfall som kan behöva ersättas av ett försäkringsbolag är till exempel:

 • Buköppning
 • Magnetkameraundersökning
 • Veterinärvård för föl
 • Bandagematerial
 • Hälta och hältutredning
 • Sjukbeslag
 • Ambulanstransport
 • Medicin
 • Rehabilitering
 • Veterinärresor
 • Avlivningskostnader och omhändertagande av djurkroppen

Livförsäkring

Det är viktigt att läsa på ordentligt innan du livförsäkrar din häst. Alla försäkringsbolag har olika avtal som gör att den ena livförsäkringen kan täcka kostnader som den andra inte gör.

Vad är en livförsäkring?

Livförsäkringen, som är ett engångsbelopp, betalas ut från ditt försäkringsbolag om hästen till följd av en olycka skadas allvarligt och behöver tas bort eller dör, om hästen insjuknar i svår sjukdom eller om hästen blir stulen eller kommer bort.

Eftersom en äldre häst har större tendens till att bli sjuk än en yngre har de vanligaste försäkringsbolagen en sänkning i livförsäkringsbeloppet efter viss ålder. Se tabell nedan.

Hur mycket ska hästen livförsäkras i?

Livförsäkringsbeloppet är den summa pengar hästen försäkras i en livförsäkring. Summan ska högst motsvara hästens marknadsvärde, baserat på inköpspris, meriter, stamtavla, ras och ålder.

Ersättning betalas aldrig med mer än livförsäkringsbeloppet. Skulle hästen vara livförsäkrad i ett högre belopp än marknadsvärdet kommer ersättning betalas ut med högst marknadsvärde.

FolksamAgriaIFDinaSveland
Försäkring:Ridhäst StorRidhäst LivförsäkringLivförsäkring med användbarhetHel LivförsäkringMaximal – Livförsäkring
Kan jag försäkra en gammal häst?(livförsäkring) Till och med 17 års ålder utan förändringar. Till och med 15 års ålder utan förändringar. Till och med 22 års ålder utan förändringar. Till och med 16 års ålder utan förändringar. Till och med 16 års ålder utan förändringar
Var gäller försäkringen?
(livförsäkring)
Försäkringen gäller inom Europa i ett år. Försäkringen gäller endast i Norden.Försäkringen gäller i Norden + tillfällig utanför i högst 1 år med godkännande.Försäkringen gäller inom EU/EFTA och Storbritannien i ett år. Försäkringen gäller inom EU/EFTA och Storbritannien i ett år.
När börjar försäkringen gälla (olycksfall)?
(livförsäkring)
När försäkringen börjar och slutar att gälla framgår av försäkringsbeskedet.Från klockslaget försäkringen tecknas.Från klockslaget försäkringen tecknas.Försäkringen börjar gälla från överenskommelse. Från klockslaget försäkringen tecknas.
När börjar försäkringen gälla (sjukdom)?
(livförsäkring)
20 dagar karens20 dagar karens20 dagar karens20 dagar karens20 dagar karens

Gäller försäkringen om hästen skadar en människa?
(livförsäkring)
Ja, alla människor som blir skadade av hästenJa, alla människor som blir skadade av hästenFörsäkringen gäller för försäkringstagare och ägare
till den försäkrade hästen.
Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare till försäkrad häst om inget annat avtalats.Försäkringen kan lämna ersättning om din häst orsakar personskada.
Ersättning för avlivningskostnader?
(livförsäkring)
Högsta ersättning är 10.000 kronor.Högsta ersättning är 6.000 kronor.Högsta ersättning är 6.000 kronor.Högsta ersättning är 6.000 kronor.Kostnader för avlivning och kremering ersätts inte.

Användbarhetsförsäkring

Hästar är levande djur och ibland blir inte saker som man tänk sig. Av skada eller olycka kan en häst förlora sin förmåga att användas till det syfte hästen var planerad att göra. Till exempel om en tävlingshäst på grund av en skada inte längre kan tävla, kan det vara bra att ha en användbarhetsförsäkring.

Användbarhetsförsäkring är en hästförsäkring som ger dig förutsättning för ersättning upp till försäkringsbeloppet vid skada som gör att hästen varaktigt förlorar sin användbarhet som rid-,brukshäst eller avelssto. Utdömning eller avlivning ska vara motiverad av legitimerad veterinär.

För att bli utdömd av veterinär ska hästen förlora förmågan att utföra de momenten som förekommer i de lättaste tävlingsklasserna och inte bli användbar av fortsatt vård.

Fler försäkringar

Oftast täcker en vanlig hästförsäkring med veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring de vanligaste typer av skador och olyckor, men ibland kan hästar vara i behov av en mer specifik försäkring som täcker mer ovanliga och specifika behov.

 • Katastrofförsäkring
 • Foster- och Fölförsäkring
 • Flockförsäkring
 • Ponnyförsäkring

Många gånger är den här typen av försäkring en kombination av olika försäkringar som bildar ett försäkringspaket, som oftast är något dyrare. Läs noga om du är i behov av paketet eller om det räcker med en grundförsäkring.

Läs även: 10 Steg till ett säkert & lyckat hästköp

Vad är försäkringstillägg?

Beroende på vad som ingår i din försäkring kan du vara i behov av en tilläggsförsäkring. För att veta vilka tillägg du behöver till din hästförsäkring är det viktigt att kartlägga din egen situation och behov av tillägg.

Tilläggsförsäkring täcker kostnader från skador och olyckor som inte ingår i grundförsäkringen, till exempel försäkring för dolda fel, rehabilitering och ersättning för klapphingstoperation. Tilläggsförsäkringar kan endast tecknas som tillägg till grundförsäkringar, ej separat.

Kontrollera vad som ingår i grundutbudet innan du väljer tilläggsförsäkring. Det är viktigt att du betalar för skyddet som du verkligen behöver, både för att inte betala för skydd du inte behöver, men också för att långsiktigt känna trygghet från ditt försäkringsbolag.

Vad är självrisk?

För att få ut dina pengar vid ett försäkringsärende behöver du betala en avgift som kallas självrisk. Formeln för självrisken är fast oavsett vilken typ av olycka som inträffar och vilka kostnader den medför. Självrisken innefattar en fast och en rörlig summa som varierar beroende på vilket försäkringsbolag hästen är försäkrad hos. Den rörliga självrisken betalar du på alla kostnader som kvarstår efter att den fasta självrisken är betald.

Anledningen till att självrisk finns är för att du som försäkringstagare ska vara rädd om din häst och inte utnyttja försäkringen utan verklig olycka.

Fast självrisk

Den fasta självrisksumman betalas endast en gång på 125 dagar, en period som kallas självriskperiod och börjar från första kvittodag, oavsett hur många kostnader som tillkommer under självriskperioden. Summan är fast och bestäms i förväg oavsett vilka kostnader som tillkommer under försäkringsärendet.

Rörlig självrisk

Den rörliga självrisksumman är en procentuell summa mellan 15-25% beroende på försäkringsbolag. Den rörliga självrisken betalar du vid varje veterinärbesök. Summan dras från veterinärkostnaderna som överstiger den fasta och dras från de veterinärkostnader som överstiger den fasta självrisken.

Exempel på självrisk

Du har en fast självrisk på 2.600 kronor + en rörlig på 15% . Din häst skadar sig vilket medför veterinärkostnader för totalt 8.000 kronor. (8.000kr-2.600kr=5.400kr=veterinärkostnad-självrisk)

Av de 5.400 kronorna som är kvar efter att du betalat självrisken betar du 15% i rörlig självrisk. 15% av 5400kr=810kr. (5400kr-810kr=4590kr)

Du får då ut 4590 kronor av försäkringsbolaget.

Jämför Självrisk

FolksamAgriaIFDinaSveland
Fast stjälvrisk:2.600 kronor
3.000, 5.000
eller 7.000 kronor
2.700 eller
5.000 kronor
2.500
eller
5.000 kronor
Du kan själv påverka pris och omfattning på din försäkring genom att välja
ersättningsnivå och självrisknivå.
Rörlig självrisk:15%25%20%20%
Självrisk vid livförsäkringIngen självriskIngen självriskIngen självriskIngen självriskIngen självrisk

Måste jag försäkra min häst?

Att försäkra sin häst eller inte är ett val som varje hästägare måste ta. Vissa väljer att ha sin häst oförsäkrad och istället spara pengar på ett konto för eventuella veterinärkostnader.

Eftersom hästar är levande varelser händer det ibland olyckor. Det är viktigt att man som hästägare har möjlighet att hjälpa djuret vid sjukdom eller olycka, oavsett om kostnaden finansieras av försäkringsbolag eller privat ekonomi.

Om olyckan är framme på kvällen eller helgen kan veterinärkostnaden bli dyr på grund av jour. Vissa sjukdomar och skador kräver stora undersökningar på kliniker utspridda i landet vilket kan medföra dyra resor och kostnader. Beroende på rehabilitering kan medicin och rehab också bli dyrt. Å andra sidan kan hästen gå frisk hela livet.

Vanligaste veterinärvårdsfallen

De vanligaste veterinärvårdsfallen när det kommer till hästar är kolik och hältor. Två vanliga sjukdomar/skador som lätt kan springa iväg i kostnader.

Kolikanfall innebär att hästen har smärtor i magen vilket uppvisas av hästen som lägger sig ner, har diarré eller utebliven avföring, nedsatta tarmljud, svettas, flåsar och har ökad andnings och hjärtfrekvens. Kolikanfall kan vara ofarligt men du bör alltid ringa en veterinär som omgående ser över hästen vid kolikanfall eftersom det kan vara dödligt.

Vid hälta som är en annan vanlig orsak till att söka veterinärvård, visar hästen täcken på oren gång och smärta. Hästen kan bli halt av olika anledningar som till exempel en akut skada som spark i hagen eller en längre tid av felbelastning.

Läs även: Kan Hästar Få Kolik Av Att Äta Fruset Gräs? & Är Du För Tung För Din Häst? (Hur Du Vet Och Vad Du Kan Göra Åt Det)

Frågor & Svar

Vilket försäkringsbolag är bäst för häst?

De populäraste, största och säkraste försäkringsbolagen att försäkra sin häst i är Agria, Folksam, If, Dina och Sveland. Alla försäkringsbolagen erbjuder olika ersättningsnivåer som skapar möjlighet till att teckna en försäkring som passar både din hästs behov och din plånbok.

Vad kostar en hästförsäkring i månaden?

Hästförsäkring kostar mellan 200 till 2000 kronor i månaden beroende på vilken typ av försäkring hästen har och vad den täcker samt hästens marknadsvärde som baseras av meriter, inköpsvärde, stamtavla, ålder och ras.

Läs även: Kostnaden För En Häst

Hur mycket ska jag försäkra hästen i?

Livförsäkringsbeloppet är den summa pengar hästen försäkras för i en livförsäkring. Summan ska högst motsvara hästens marknadsvärde, baserat på inköpspris, meriter, stamtavla, ras och ålder. Generellt ligger marknadsvärdet för en grundutbildad häst mellan 30.000-70.000 kronor, en tävlingshäst kostar mellan 100.000-500.000 kronor och en elithäst kostar minst 500.000 kronor, vilket också motsvarar den högsta tillåtna summan att försäkra sin häst i.

Läs även: Kostnaden För En Häst

Kan man försäkra en gammal häst?

Du kan teckna försäkring till din häst från födsel och upp till 15-22 års ålder beroende på vilket försäkringsbolag du har din häst försäkrad i. Agria har den lägsta åldersgränsen för att teckna hästförsäkring på max 15 år, följt av Dina och Sveland på max 16 år, Folksam på max 17 år och IF på max 22 år.

Läs även: Hur Gamla Blir Hästar? (Kan Man Påverka Hästens Livslängd?)

Måste man försäkra en häst?

Man måste inte försäkra en häst. Många hästägare väljer dock att försäkra sin häst för att minska på de eventuellt stora utgifterna som kan tillkomma av veterinärkostnader om olyckan är framme eller om hästen blir sjuk. En försäkring kan vara en trygghet för hästägare, men är inget måste.

Hur fungerar livförsäkring häst?

Livförsäkringen, som är ett engångsbelopp, betalas ut från ditt försäkringsbolag om hästen till följd av en olycka skadas allvarligt och behöver tas bort eller dör, om hästen insjuknar i svår sjukdom eller om hästen blir stulen eller kommer bort. Läs mer under ”livförsäkring” i inlägget.

När får man ut livförsäkring häst?

Livförsäkringen betalas ut när hästen dör eller insjuknar/skadas och som följd förlorar sin användbarhet som rid-, avels- eller brukshäst enligt veterinär med medicinsk expertis.

Vad krävs för att få en häst utdömd?

Om en häst insjuknar eller skadas och som följd förlorar sin användbarhet som rid-, avels- eller brukshäst enligt veterinär med medicinsk expertis kan hästen bli utdömd. Att bli utdömd innebär att hästen triangelmärkes vilket gör det möjligt för den att fortsätta leva utan att träna och tävla. Vid utdömning och triangelmärkning kan du få ut en del av försäkringsbeloppet, men inte hela summan. Beslutet fattas i samråd med veterinär och försäkringsbolag.

När blir en häst Triangelmärkt?

När en häst bedömts av veterinär och försäkringsbolag att i följd av en skada eller olycka inte kunna komma tillbaka till den typ av område som hästen var tänkt för kan den bli triangelmärkt. Triangelmärkningen innebär att hästen kan fortsätta leva utan att träna och tävla. Hästen blir så kallad utdömd.

Hur mycket får man ut vid Triangelmärkning av häst?

Summan du får ut av försäkringsbolaget vid triangelmärkning varierar beroende på vilket försäkringsbolag och vilken vilken typ av försäkring som är tecknad.

Vilken självrisk ska man välja?

Självrisk är den summan pengar som man själv betalar av ärendet under försäkringsperioden. Summan varierar mellan 2000-7000 kronor + en rörlig del mellan 15-25%.

Vilken självrisk man ska välja är upp till varje individ att bestämma. Vissa väljer en högre självrisk för att sänka premien, medans andra väljer en lägre självrisk med högre premien.

Felice

Mitt namn är Felice Thuresson och jag har startat den här bloggen för att hjälpa dig med dina hästrelaterade frågor. Hoppas du finner mitt inlägg till någon hjälp & tack för ditt besök!

Nyligen Tillagda Inlägg