Ryttarens

Varför din häst skrapar med framhoven

Har du varit med om att din häst skrapar med hoven i marken? När man ser den typen av agerande är det inte fel att reagera eftersom att det kan vara ett dåligt tecken.

Skrapar hästen med hoven i marken kan det vara ett tecken på att något är fel i hästens värld, mentalt eller fysisk. Orsakerna till skrapandet kan vara smärta, tristess, frustration, otålighet, ångest, hunger, överflödig energi och isolering.

Om källan till problemet inte identifieras och åtgärdas kan skrapandet bli en vana som blir svår att bryta. Det är viktigt att förstå att hästar inte gör saker utan syfte och att skrapandet inte är avsiktligt irriterande beteende.

I den här artikeln kan du läsa mer om varför hästen skrapar med sin framhov och möjliga lösningar för att hantera problemet på ett effektivt sätt.

Varför skrapar hästen med framhoven?

Hästar har inte möjlighet att kommunicera med människor i tal, vilket ställer höga krav på vår lyhördhet och förmåga att läsa av och förstå hästen.

Det finns olika scenarion då en häst skrapar med sin framhov. Det kan vara av ett fysiskt praktiskt och naturligt syfte som att skvätta vatten, leta mat under snön eller mjuka upp marken innan hästen rullar sig. Det kan också vara för att kommunicera fysiskt eller psykiskt obehag.

Tyvärr är det inte helt ovanligt att människan avfärdar eller tillrättavisar hästar när de skrapar, istället för att söka den underliggande orsaken. Tillrättavisning kan faktiskt förvärra stressen eller smärtan.

Hästar är duktiga kommunikatörer om vi observerar och lyssnar på deras kroppsliga uttryck. De förlitar sig på oss för vård och det är viktigt att vi är uppmärksamma på deras signaler för att kunna ge dem rätt hjälp.

Läs även: 3 tecken på att din häst inte förstår dig

Grundorsaker som gör att hästen skrapar av fysisk obehag

Du kanske blir förvånad över de olika källorna till smärta som kan kommuniceras genom skrapande – många av dem är relaterade till mat och begränsning. För hästar är föda och rörelse väldigt viktigt både fysiskt och mentalt.

Det kan vara svårt att bedöma smärta hos en häst eftersom de evolutionärt varit till deras fördel att inte uttrycka smärta för omgivningen (rovdjur).

1. Magsår och tarmsår

Magsår är vanligt hos hästar som tränas, tävlas och reser mycket. Ofta visar hästarna inga eller mycket subtila symtom såsom nedsatt aptit, nedsatt prestation och svårt att hålla hull. Vid stora magsår kan hästen visa tecken på kolik och/eller tandgnissling.

Om hästen har brist på grovfoder, surt pH värde i tarmkanalen eller långa perioder av stress kan det skapa brännskada från magsyran som till och med kan orsaka blödningar och bränna igenom vävnadern.

Förebyggande åtgärder:

Behandling:

Läs även: Tillskott till känsliga och stressad hästar

2. Rörelsesmärta

Med rörelsesmärta hos hästar menas den smärta som orsakas av problem med ben, muskler, senor eller leder. Det kan exempelvis bero på överbelastning, inflammation eller skador på vävnader.

Vanliga tecken på rörelsesmärta hos hästar kan vara hälta, svårigheter att röra sig, stelhet, minskad prestation eller att hästen visar ovanliga beteenden såsom att försöka ställa sig med bakbenen i en grop för att avlasta de främre benen.

Det är viktigt att upptäcka och behandla rörelsesmärta hos hästar i tidigt skede för att minska lidande och för att undvika försämrad hälsa och prestation.

Förebyggande åtgärder:

 1. Regelbunden motion och träning för att stärka hästens senor och muskulatur.
 2. Balanserad och näringsrik kost för att främja återhämtningen och allmänt välmående.
 3. God hovvård för att undvika skador på hovarna och benen.
 4. Rätt utrustning och passform för att undvika felbelastning, tryck- och skavsår.
 5. Regelbundna hälsokontroller av en veterinär för tidig upptäckt av problem och behandling.

Behandling:

 1. Vila och avlastning av det skadade området.
 2. Fysioterapi och stretchingövningar.
 3. Antiinflammatoriska läkemedel för att minska inflammation och smärta.
 4. Akupunktur och massage för att minska spänningar och öka blodcirkulationen.
 5. Injektion av ledvätska eller kortison för att minska inflammation och smärta.
 6. Kirurgi i allvarliga fall, t.ex. för att åtgärda ledskador eller frakturer.

Läs även: Massera hela din häst (steg för steg)

3. Kolik

Kolik är en annan form av buksmärta som kan variera från gaser till förstoppning och orsakar mild till svår obehag – och leder ofta till att hästen skrapar marken med ena framhoven.

Om din häst sällan skrapar marken och sedan plötsligt börjar göra det, kan det vara ett tecken på kolik. Vidta omedelbara åtgärder för att behandla kolik genom att kontakta en veterinär samtidigt som du promenerar hästen förhand.

Upplever du återkommande skrapningar i marken kan det bero på återkommande kolik. När skrapandet upphör av sig själv utan åtgärd kan det missuppfattas som otålighet eller hunger utan att man undersöker de underliggande orsakerna.

Möjliga orsaker till återkommande kolik kan vara magsår, foderförändringar, mediciner, ändringar i träning, transport, social stress, värmeperioder, tumörer, parasiter, enteroliter eller ansamling av sand i tarmen.

Förebyggande åtgärder:

 1. Tillhandahåll fri tillgång till rent vatten och grovfoder.
 2. Ge foder i små portioner flera gånger om dagen istället för stora måltider en eller två gånger om dagen.
 3. Undvik abrupta foderskiften eller överutfodring av kraftfoder.
 4. Regelbunden motion och utevistelse.
 5. Kontrollera hästens vätskeintag.

Behandling:

 1. Kontakta omedelbart en veterinär vid tecken på kolik.
 2. Vid lindriga fall, promenera hästen för hand tills veterinären anländer.
 3. Se till att hästen inte får tillgång till mat eller vatten under tiden.
 4. Veterinären kan ordinera mediciner som smärtlindring, muskelavslappning eller läkemedel för att hjälpa till att tömma tarmarna.
 5. Vid allvarliga fall av kolik kan kirurgi vara nödvändig för att åtgärda problemet.

Läs mer: Kan hästar få kolik av att äta fruset gräs?

Grundorsaker som gör att hästen skrapar av mental stress

Utöver de fysiska orsakerna till att hästen skrapar med sin framhov kan det också bero på en mental stress hos hästen. Hästar är trots allt vilddjur som nu lever i fångenskap, vilket ställer höga krav på hur vi tillgodoser hästens naturliga behov av utevistelse och föda.

1. Långtråkighet

En understimulerad häst kan visa symtom åt två olika håll. Antigen genom att visa upp trötthet och ointresse genom ett lågt hängande huvud och ointresserad blick. Eller genom överaktivitet spring i benen med ett högt bärande huvud.

Oavsett hur hästen försöker kommunicera sin understimulans brukar det inkludera skrapande med framhoven. Det är då viktigt att se till att hästen har utrymme för rörelse i hagen, betesmöjligheter samt sällskap i hagen.

Hästar är naturligt sett skapade för att gå ute dygnet runt och sover endast 3 till 4 timmar om dygnet Vilket lämnar omkring 20 timmar per dygn till sysselsättning. Du kan till exempel använda en leksak för att aktivera din häst i hagen.

Lösning: Om hästen är uttråkad kan du försöka aktivera den med hjälp av leksaker, klickträning, hagkompisar i samma ålder eller genom att låta den gå på lösdrift.

Läs även: För- och nackdelar med lösdrift

2. Utfodringstider

Hästar har en intern klocka som drivs av ljus. Den interna klockan ger dem möjlighet att förutse upprepade aktiviteter som utfodring, in- och utsläpp.

Ju närmare förväntad aktivitet närmar sig, desto mer ångestfylld eller exalterad kan hästen bli, vilket ofta uttrycks genom skrapande med framhoven.

Vissa hästar kan till och med upplevas som aggressiva vid utfodring, vilket med största sannolikhet beror på frustration eller smärta från den upprepade stress som uppkommer i samband med den återkommande situationen.

För att minska på den stress som kan uppkomma vid utfodring kan man ge hästen grovfoder genom ett hönät då tuggandet aktiverar produktionen av saliv som neutraliserar magsyran och kan ge lindring. På så vis kan fri tillgång på foder eliminera stressen.

Detta gäller även förväntningar av godis eller annan belöning. Kanske har du som vana att alltid ge hästen godis på stallgången? Kanske kommer du efter ett tag upptäcka att du behöver hjälp för att få hästen att stå still på stallgången.

Läs även: Hö till häst – allt du behöver veta

3. Överskottsenergi

På sätt och vis går denna orsak hand i hand med uttråkan och understimulering. Hästar har inte bara ett psykiskt behov av aktivitet, utan också ett fysiskt. Ju mer hästen är instängd och begränsad i sin fysiska aktivitet, ju mindre kapabel är den att få utlopp för sin fysiska energi.

Skrapning med framhoven kan vara det enda fysiska utloppet hästen kan få när den är instängd i en box eller i en mycket liten hage.

Se till att hästen får regelbunden motion och utecistelse för att få utlopp för sin fyfsiska energi, samt för att förhindra skador på både fysiskt och psykiskt.

Läs även: Hur mycket motion behöver en häst?

Skrapandet blir en vana

Det gäller att ta hästens skrapande på allvar eftersom det kan vara ett tecken på mental eller fysisk stress och/eller obehag. Men det finns också fall när skrapandet med framhoven bliviet en abnorm vana.

En abnorm vana är en beteendemässig avvikelse från normalt beteende som vanligtvis utvecklas som en kompensation för stress eller otillräckliga miljöförhållanden. Det kan också kallas en stereotypi eller repetitivt beteende.

För hästar kan exempel på abnorma vanor inkluderar stegringsbeteende, svansgnagning, väggbitning, krubbitning och luftsväljning och skrapande med hovarna. Dessa beteenden kan orsaka fysiska skador, öka risken för hälsoproblem och signalera en underliggande stress eller frustration som behöver hanteras för att främja hästens välbefinnande.

När stereotypier utvecklas blir de mer lättframkallade, så mycket att de inte längre bara uttrycks under ursprungliga omständigheter utan också kan uttryckas utan någon uppenbar stress eller konflikt. Det kan då vara svårt att bryta vanan.

Läs även: Få din häst att sluta bitas på 5 sekunder


Följ ryttarens.se på sociala medier


Lösningar

Beroende på grundorsaken till hästens skrapande finns det olika åtgärden att applicera för att få hästen sluta skrapa med framhoven.

Börja med att identifiera grundorsaken till hästens skrapande genom att se samband och mönster i de situationer hästen skrapar. Därefter kan du prova någon av de lösningar som presentera i artikeln.

Exit mobile version