Hur man introducerar en ny häst till en befintlig flock


Att introducera en ny häst till en befintlig flock kan vara en utmanande uppgift, speciellt som orolig och överbeskyddande hästägare.

Hästar är flockdjur, vilket innebär att de känner en stor trygghet till sin flock, eftersom det historiskt sätt varit avgörande för hästens överlevnad i det vilda. Det är därför inte konstigt att förändringar i flocken kan göra hästar stressade, leda till konflikter och skador.

Men med rätt förberedelser och försiktighet kan du hjälpa dina hästar att bygga positiva relationer, en harmonisk flock och minska risken för skador när nya hästar släpps ihop.

I den här artikeln kommer vi att titta på steg-för-steg-guide för hur du introducerar en ny häst till din befintliga flock på ett säkert och effektivt sätt.

Läs även: För-och nackdelar med lösdrift

Så fungerar flockbeteendet

Hästars flockbeteende är en central del av deras naturliga beteende. De lever i flockar i det vilda och det är denna flockdynamik som är grunden för deras beteende även i fångenskap.

Inom en hästflock finns det oftast en hierarkisk ordning som baseras på rang. Rangen bestäms vanligtvis av hästarnas förmåga att försvara sig själva och sin status, samt deras beteende gentemot andra hästar i flocken.

För att kommunicera rang och etablera ordningen inom flocken använder sig hästar av sitt kroppsspråk och olika signaler. Till exempel genom att stäcka på huvudet och ”göra sig stor” för att vida dominans, eller sänka huvudet och backa för att visa undergivenhet.

Den högst rankade hästen kallas ofta för ledarhingsten eller flockledaren, och den lägst rankade hästen kallas för följeslagare eller utskottshäst

Här är några faktorer som kan påverka en hästs rang:

  1. Storlek och styrka: En häst som är större och starkare än de andra i flocken kan ha en högre rang.
  2. Ålder: Äldre hästar kan ha högre rang än yngre hästar på grund av deras erfarenhet och visdom.
  3. Social förmåga: Hästar som är bättre på att interagera med andra hästar och lösa konflikter kan ha en högre rang.
  4. Tid i flocken: Hästar som har varit i flocken längre kan ha högre rang på grund av deras etablerade plats i hierarkin.

Läs även: 10 Spännande fakta om hästar

Ny häst till flocken

När det kommer en ny häst till en befintlig flock behöver flocken förändras och den nya hästen behöver hitta sin plats i rangordningen. Detta gör hästarna genom att ”göra upp” om platserna via sitt kroppspråk.

Hästar gör upp om rangordningen genom en process som kallas dominanshierarki, där varje häst har en specifik plats i flocken. Denna hierarki etableras genom social interaktion, som kan innefatta beteenden som hot, kamp och underkastelse genom allt från förflyttning till aggresiva sparkar och bett.

Alla hästar svarar på de andras kroppspråk och ljud för att visa underkastelse eller dominans. Vanligtvis tar det bara några timmar eller dagar för en ny häst att hitta sin plats i flocken, men ibland kan det dröja veckor innan kampen om ledarollen är över.

Det är viktigt att låta hästarna lösa rangordningsfrågor på egen hand, så länge det inte leder till allvarliga skador eller fara för hästarna. Som hästägare är det viktigt att övervaka hästarnas beteenden och ingripa om någon häst hotas eller riskerar att skadas.

Läs även: Förstå hästens kroppsspråk

Släpp ihop hästarna säkert (Steg för steg)

Även om hästar bör sköta flockens rangordning till största del själva på ett naturligt vis, finns det också en risk för skador om inte hästarna introduceras för varandra på rätt sätt.

Här kommer några steg att följa för att minska risken för skador när du introducerar en ny häst till en befintlig flock.

1. Gradvis introduktion

Introducera den nya hästen gradvis till den befintliga flocken. Om det finns möjlighet, låt den nya hästen gå i en närliggande hage eller via boxväggen, där den har möjlighet att se och höra de andra hästarna utan någon fysisk kontakt.

Finns det en vänlig och väl socialiserad häst i flocken som du kan släppa med den nya hästen innan den introduceras för resten av flocken? I så fall kan det vara bra att släppa ihop dem först i en avskild hage och låta dem bli vänner.

Efter några dagar, när den nya hästen lugnat sig i den nya miljön och alla hästarna vant sig med varandras närvaro kan man börja tänka på att introducera den nya hästen för resten av flocken.

Läs även: För-och nackdelar med lösdrift

2. Förebyggande åtgärder

När den nya hästen fått komma till ro och hästarna vant sig med att se varandra på avstånd är det dags att börja förbereda sig för att släppa ihop hästarna.

Innan man släpper ihop nya hästar med varandra finns det en del förebyggande åtgärder att ta vid för att minska skaderisken.

Häst: Skydda hästarna genom att ta ut broddar som kan skapa allvarliga olyckor vid tramp och sparkar. Använd benskydd och boots för att skydda hästens ben.

Människa: Som hästägare bör du stå utanför hagen men se till att du använder hjälm för att skydda huvudet mot sparkar och ha en långpiska till hands om du behöver gå mellan två hästar.

Miljö: Ta ut all grovfoder för att minska konkurrensen om mat. Se till att ytan är plan och halkfri samt att hästarna har god möjlighet till rörelse.

Läs även: All utrustning du behöver när du köper häst

3. Släpp ihop hästarna

När det är dags att släppa ihop hästarna finns det olika sätt att göra det på. Beroende på flockens storlek kan det vara fördelaktigt att släppa ihop i mindre grupper först.

Vissa väljer att låta hästarna ha grimman på i hagen när man släpper ihop hästarna för att snabbt kunna få tag på hästarna om man skulle behöva ta ut dem. Andra tar av grimman eftersom de ser det som en skaderisk om hästen skulle fastna i grimman.

Som hästägare är det viktigt att du snabbt går ut från hagen efter att du släppt hästen. Det är oftast vid första hälsningen som hästarna gör utfall mot varandra. Det finns en stor risk för att du blir sparkad eller biten om du är kvar inne i hagen.

Läs även: Tillskott till känsliga & stressade hästar

4. Övervaka

När hästarna släppts ihop i samma hage för första gången är det bra att ha långpiskan redo utanför, ifall du behöver komma mellan två hästar. Oftast räcker det med att slå piskan i marken för att hästarna ska reagera och backa undan.

Under de första dagarna när hästarna släpps ihop är det viktigt att övervaka deras interaktioner och se till att de inte skadar varandra. Om någon häst visar aggression mot en annan häst, avlägsna den aggressiva hästen från flocken tills den kan introduceras på nytt.

Läs även: Varför din häst skrapar med framhoven

5. Ha tålamod

Precis som med människor är hästar olika och har olika lätt för att anpassa sig i sociala situationer. Beroende på hästars temperament, ålder, kön och tidigare erfarenhet har de olika lätt för att känna sig trygga och anpassningsbara i en grupp.

Det är viktigt att ha tålamod när man släpper ihop hästar eftersom det tar tid för dem att etablera en rangordning och bli bekväma med varandra. Genom att ha tålamod och ge hästarna tillräckligt med tid att lära känna varandra på ett tryggt sätt minskar risken för skador och konflikter i flocken.

Läs även: 10 Sätt att stärka hästens självförtroende

Felice

Mitt namn är Felice Thuresson och jag har startat den här bloggen för att hjälpa dig med dina hästrelaterade frågor. Hoppas du finner mitt inlägg till någon hjälp & tack för ditt besök!

Nyligen Tillagda Inlägg