Ryttarens

Hur man ramlar av en häst & hanterar fallolyckor

Kanske har du hört uttrycket ”get back in the saddle” eller att man är en skicklig ryttare förs när man ramlat av sin häst 100 gånger?

Oavsett hur duktig du är och hur länge du har ridit, är det nästintill oundvikligt att inte ramla av. Även ryttare på elitnivå ramlar av då och då. Men ju mer erfaren du blir, ju skickligare blir du också på att falla.

Fall är inte alltid förebyggbara (även om man kommer långt med att tänka ett steg före och inte utsätta sig för ”dumma situationer”), men rädslan för att ramla av bör inte hindra dig från att rida.

Du kan lära dig tekniker för att skydda dig själv från allvarliga skador genom att öva på att falla säkert, så att du reflexmässigt kan landa så bra som möjligt när olyckan väl inträffar.

I den här artikeln kan du läsa om flera tips för att förhindra fall så gott det går och hur man ramlar av på ett så säkert sätt som möjligt, samt hur du hanterar situationen efteråt.

Läs även: Är ridning farligt? (7 Tips för säkrare ridning)

Hur man ramlar av en häst

Anledningen till att ryttaren ramlar av hästen varierar. Det kan till exempel bero på att hästen stegrar, bockar, stannar på hinder eller skvätter till och ryttaren tappar balansen.

När du ramlar av hästen har du bara en bråkdel sekund på dig att agera. Innan du landar på marken är det viktigt att komma ihåg tre steg: släpp taget, krymp ihop och rulla. Detta hjälper till att minska risken för allvarliga skador.

  1. Släpp taget om stigbyglar och tyglar när du inser att du kommer ramla av. Låt hästen springa iväg och hämta den senare istället för att riskera att bli släpad efter och hästen eller trampad på.
  2. Krymp ihop till en boll genom att dra hakan och knäna mot bröstet och böj armarna uppåt för att skydda huvudet.
  3. Rulla bort från din häst i fortsatt ihopkrupen position. Genom att rulla fördelas kraften på din kropp vid nedslaget och du kommer undan från hästen och minskar risken för att bli trampad.

Läs även: Behöver man verkligen byta ridhjälm efter avramling?


Följ ryttarens.se på sociala medier


Vad händer med ryttaren när den ramlar av?

De allra flesta fallolyckorna som sker i samband med ridning är ofarliga, men har man otur kan det sluta riktigt illa och resultera i livshotande skador, till och med dödsfall.

Hur allvarligt skadad ryttaren blir beror på omständigheterna kring fallet:

Förutom de fysiska skadorna som kan ske när man ramlar av en häst är det också viktigt att uppmärksamma de psykiska. Det är inte ovanligt att ryttare upplever ridrädsla när de ramlat av en häst.

Ridrädsla bör tas på allvar då traumat kan hindra ryttaren från att rida igen, men också utvecklas till långsiktiga konsekvenser som minskad självkänsla, ångest och oro som följer med en genom livet och påverkar relationer och synen på sig själv.

Läs även: 10 sätt för att komma över sin ridrädsla

Vad händer med hästen när ryttaren ramlar av?

Det är inte bara ryttaren som påverkas när den ramlar av sin häst. Kanske undrar du vad som händer med hästen när ryttaren ramlar av?

En del hästar blir skrämda när ryttaren faller av och reagerar med flykt och stressat kroppsspråk. Vissa stannar kvar och undersöker vad som hänt genom att sänka huvudet och nosa på ryttaren på marken, andra förblir helt obrydda.

Beroende på hur fallet sker, hästens temperament och yttre omständigheter som miljö, väder och omgivning kan olika situationer utspela sig.

I skogen

Faller ryttaren av i skogen kan det hända att hästen springer hem. Hästar är nämligen otroligt skickliga på att hitta hem med hjälp av sin hörsel, syn och lukt. Forskning spekulerar även i om hästar har förmågan att använda sig av jordens magnetfält för att orientera sig.

Om hästen är stressad kan den riskera att trampa sig, fastna i något eller kollidera med någonting och skada sig. Det är viktigt att lugna hästen och göra en ordentlig visitering för att upptäcka eventuella svullnader eller sår.

Är hästen oberörd av ryttarens plötsliga ”avsittning” kommer den troligtvis stanna till någon meter bort och beta eller nosa på ryttaren med en blick som säger ”vad gör du på marken”?

Läs även: 8 Saker att tänka på vid uteritt


Följ ryttarens.se på sociala medier


På ridbanan

Om ryttaren ramlar av på ett omhägnat område som i ett ridhus eller på en ridbana, börja med att kontrollera ryttarens andning. Sedan är det viktigt att agera snabbt och på ett säkert sätt för att undvika skador på både hästen och människorna som befinner sig i ridhuset.

Är hästen lugn och stannar direkt efter att ryttaren ramlat av är det enkelt att fånga in den utan att den stressar upp andra hästar eller skadar sig genom att fastna i sin utrustning.

Men om hästen är stressad och springer lös är det viktigt att:

  1. Kommunicera med andra ryttare att rida till en säker position, undan från den lösa hästen.
  2. Försöka att lugna den lösa hästen och fånga dess uppmärksamhet med lugna rörelser och tal.
  3. Använda ett lugnt och mjukt kroppsspråk för att närma sig den lösa hästen utan att skrämma den.
  4. Närma dig hästen snett från sidan och var medveten om dess potentiella reaktioner.
  5. Led hästen i skritt tills den lugnat sig och kontrollera sedan hela kroppen för att upptäcka eventuella svullnader eller sår.

Läs även: Så får du hästen att lita på dig

Vad man ska göra efter en fallolycka

Steg 1: Det första som ska göras när ryttaren ramlat av hästen är att omgående kontrollera eventuella skador. Vid allvarliga skador bör ryttaren inte sitta upp på hästen igen och fortsätta rida, eftersom det kan försämra smärtan. Kontakta hjälp omgående.

Steg 2. Om ryttaren inte är skadad, fånga in hästen, kontrollera så den är skadefri och sitt sedan upp sadeln igen. Även om det känns läskigt kommer det att lugna både ryttaren och hästen och minska risken för ridrädsla som gör att ryttaren inte vill rida igen.

Steg 3: Utvärdera ditt fall och försök ta lärdom av händelsen. Vad var det egentligen som gick fel? Kan du göra något annorlunda nästa gång? Vad behöver du och hästen träna på? Hur kan du undvika att hamna i samma situation igen?

Steg 4: Kontrollera utrustningen och byt ut din ridhjälm. Hjälmtillverkar rekomenderar att ersätta hjälmen efter varje fall, oavsett om du kan se yttre skador eller inte på hjälmen, eftersom den kan vara skadad inuti.

Steg 5: Ät tårta! Enligt tradition ska den ryttaren som ramlar av hästen bjuda på tårta. En ganska märklig, men härlig grej om du frågar mig!

Läs även: Hur man rider en häst steg för steg

Sammanfattning och avslutande ord

Som ryttare kan man räkna med att ramla av hästen under sin karriär. Genom att falla av med god teknik (släpp taget, krymp ihop och rulla), kan man minska risken för allvarliga skador och skydda huvudet.

När ryttaren ramlar av bör aningen prioriteras att kontrolleras och vid behov behöver sjukvårdsåtgärds tas vid, därefter kan man lugna hästen och kontrollera dess hälsa.

Efter en fallolycka kan ryttare uppleva ridrädsla. För att undvika ridrädsla och försämrad självkänsla rekommenderas det att en oskadad ryttare sitter upp direkt i sadeln efter fall.

Använd alltid skyddsutrustning vid ridning. Ridhjälm är självklart och räddar årligen liv. Även annan utrustning som skyddsväst och säkerhetsstigbyglar kan minska risken för skador. Rid en lämplig häst sett till ryttarens utbildningsnivå.

Observera: De tips som vi har gett kan hjälpa till att förebygga skador om du skulle ramla av hästen, men det finns alltid en risk för skada om du faller, oavsett hur väl du följer dem. Vi hoppas att denna information hjälper dig att falla på ett säkert sätt, men vi kan inte garantera att du inte kommer att skadas, och Ryttarens.se tar inget ansvar för skador som uppstår.

Rid försiktigt och var rädd om dig!

Läs även: All utrustning du behöver när du köper häst

Exit mobile version