Ryttarens

10 Steg till ett säkert & lyckat hästköp

Att köpa en häst kan vara en av de största och mest spännande investeringarna du någonsin gör. Men det kan också vara en utmaning att hitta rätt häst som passar dina behov och förväntningar.

Det finns en hel del att tänka på för att både hitta rätt häst och göra en säker affär.

I den här artikeln går vi igenom steg för steg vad du behöver tänka på när du köper en häst. Från att hitta vilken häst som passar dig, hur du gör en trygg och säker affär och slutligen vilka förutsättningar som krävs för att hästen ska bli trygg i den nya miljön.

Läs även: 9 Vanligaste misstag när man köper häst

1. Ha rätt förutsättningar

Innan du ens börjar leta efter en häst bör du säkerställa att du har de förutsättningar som krävs för att köpa och äga en häst på ett säkert sätt.

Här kommer fyra förutsättningar du behöver ha innan du köper häst: stallplats, ekonomi, tid och kunskap.

Stallplats

Oavsett vilken häst du köper behöver den ha någonstans att bo. Det finns olika typer av stallplats och utbudet, priset och efterfrågan av dem varierar i landet.

Se därför till att redan innan ditt hästköp hittat en stallplats, så att du inte riskerar att stå utan hem till din häst när du väl hittar rätt.

Ekonomi

Innan du köper en häst är det viktigt att du känner till kostnaderna för en häst. Du bör skapa en budget som tar hänsyn till både inköpskostnad och återkommande kostnader som ingår i hästägandet, exempelvis:

Tid

Att ha en egen häst tar mycket tid. Varje dag ska det mockas, vattnas, vägas upp grovfoder och förbreda kraftfoder och tillskott. Dessutom ska hästen få tillräcklig fysisk aktivitet sett till dess behov. Räkna med att spendera minst 2-4 timmar om dagen i stallet.

Tvekar du på om du verkligen har tiden som krävs för att ha häst, eller du redan nu vet att din tid är begränsad, kan ett alternativ vara att ha en medryttare som hjälper dig med hästen någon eller några dagar i veckan.

Kunskap

Alla är nybörjare i början och man lär sig av sina misstag, även när det kommer till hästägande. Trots detta krävs det en viss grundläggande kunskap för att köpa och äga en häst på ett lyckat vis, eftersom hästar är levande varelser.

Innan du köper en häst, se till att du kan:

Läs även: Kostnad för en häst

2. Leta efter en lämplig häst för just dig

För att hitta rätt häst behöver du som ryttare ha en förståelse för vad du vill uppnå med hästägandet och välja en häst som har lämpliga egenskaper och förmågor sett till det syftet.

Till exempel, om man vill tävla i hoppning på högre nivå, bör man söka bland de bästa hästraserna i hoppning, för att finna en häst med god hoppteknik och framåtbjudning.

Är man mer intresserad av en häst som är trygg att rida ut på kan det vara bättre att se över de lugnaste hästraserna, eller de hästaraser som passar nybörjare.

Att hitta en häst som passar en själv kan kännas svårt, speciellt första gången när man saknar referenser, men är viktigt av flera anledningar:

 1. Säkerhet: Genom att hitta en häst vars temperament och utbildningsnivå passar ryttarens erfarenhet och färdigheter, kan man minska risken för olyckor och skador för både ryttare och häst.
 2. Trygghet: Rätt häst kan vara en förutsättning för att ryttaren ska känna sig trygg på hästryggen och för att utveckla en säker och positiv relation mellan ryttaren och hästen.
 3. Ökad prestation: En lämplig häst kan bidra till att ryttaren känner sig mer självsäker och trygg, vilket i sin tur kan öka prestationen genom att tillåta både ryttaren och hästen att utvecklas till sitt fulla potential.
 4. Tydlig kommunikation: En fungerande kommunikation mellan häst och ryttare där hästen förstår ryttarens hjälper och förväntningar skapar tillit, förståelse och trygghet som bidrar till ökad prestation, säkerhet och välbefinnande för både häst och ryttare.
 5. Välbefinnande: Rätt häst gör det möjligt för båda parter att ha kul och njuta tillsammans.

Undvik att köpa häst för dess utseende, och se upp för dessa 9 vanliga misstag när man köper häst.

Fundera på varför du vill köpa en häst och vilka egenskaper som ålder, temperament, meriter och kön hästen behöver ha för att kunna (förhoppningsvis) möta dina behov.

Läs även: Kallblod eller varmblod (vilken hästras passar dig?)

3. Hitta rätt annons och försäljare

För att köpa en häst behöver man också veta vart man ska leta. Hästar säljs både av privata försäljare via sidor på nätet som till exempel hästnet, blocket och i facebook-grupper, via kontakter eller på auktioner, samt av företag i försäljningstall och i avelsstall.

Som med allt annat finns det för-och nackdelar med att köpa häst från privatperson, försäljningstall och uppfödare:

Det är alltså viktigt att både hitta rätt säljare och rätt annons för att ens få upp intresset för en häst. Se till att annonsen är rätt innan du lägger ner din tid på att kontakta försäljaren.

Läs även: Hitta rätt annons när du köper häst

4. Provrid olika hästar

Innan du köper en häst är det fördelaktigt att provrida flera olika hästar, så att du kan jämföra hästarnas egenskaper och temperament, för att komma fram till vad som passar dig.

Att provrida en häst innebär att man provar att rida den innan man genomför köpet. Vissa provrider en gång innan köp, andra flera gånger och vissa köper häst utan att provrida.

Det finns flera fördelar med att provrida hästar innan köp, det skapar möjlighet att:

Ta reda på så mycket du kan om hästarna du provrider för att se till att din uppfattning av hästen stämmer överens med verkligheten.

Ställ de mest självklara frågorna, men försök också uppmärksamma saker som säljaren eventuellt vill dölja eller inte kan visa upp på plats? Här finner du 19 viktiga frågor att ställa vid provridning, som till exempel; hur är hästen att rida ut? Varför har hästen haft ett uppehåll i sitt tävlande?

Läs även: 13 saker att tänka på i samband med provridning


Följ ryttarens.se på sociala medier


5. Ta del av hästens skadehistorik

När du väl hittat rätt häst för dig finns det flera saker du behöver tänka på för att göra en så lyckad affär som möjligt både ekonomiskt, känslomässigt och juridiskt.

Innan du genomför hästköpet är det värdefullt att ta del av hästens försäkringshistorik för att kunna kontrollera skadehistoriken och se om det finns några underliggande problem med hälsan.

Läs även: Kostnaden för hästförsäkring

6. Besikta hästen med en veterinär du litar på

När du ska besikta hästen är det viktigt att du använder en veterinär du själv litar på, eller som åt minstonde är oberoende av affären. Det händer tyvärr att hästförsäljare har en relation eller samarbete med veterinärer som gör besiktningar till säljarens fördel.

Varför gör man en veterinärbesiktning?

En veterinärbesiktning görs för att undersöka hästens hälsotillstånd och eventuella underliggande hälsoproblem innan köp eller försäljning av hästen, för att minska risken för att köparen köper en häst med dolda hälsoproblem.

Vad kollar man på en veterinärbesiktning?

 1. Intervju med säljare och köpare om hästens historik och ändamål
 2. Allmän överblick av hästen, inklusive översikt av hullet, exteriöra avvikelser, och lyssna på hjärta och lungor i vila
 3. Rörelseundersökning, inklusive arbetsprov och böjprov
 4. Palpatorisk undersökning av hela hästen, inklusive ben, senor, muskulatur, hud, hårrem, ögon, mun, och hovar
 5. Bedömning av hästens uppförande och hanterbarhet
 6. ID-kontroll och eventuell endoskopisk undersökning av svalg och luftstrupe
 7. Eventuellt och vid överenskommelse av båda parter; röntgenundersökning efter övriga undersökningar är klara
 8. Diskussion av fynd med säljare och köpare

Vad innebär det att hästen gått igenom veterinärbesiktning?

När hästen har gått igenom en veterinärbesiktning innebär det att veterinären har undersökt hästen och utfärdat en rapport om hästens hälsotillstånd vid besiktningstillfället.

Kom ihåg att veterinärens undersökning inte innebär garanti att hästen aldrig blir halt, det är bara en bedömning vid besiktningstillfället. Men, det är ett viktigt underlag för försäkring och som intyg på hästens skick vid affärens tillfälle.

Vem betalar veterinärbesiktningen vid försäljningen och vad kostar det?

Vanligtvis betalar köparen för veterinärbesiktningen vid försäljning av häst, men i vissa fall kan säljaren och köparen komma överens om att dela kostnaden eller att säljaren betalar för besiktningen. En gårdsbesiktning där veterinären kommer till gården kostar omkring 2 500 kronor.

Läs även: 10 Tecken på att din häst gillar dig

7. Kontrollera hästens pass

Tyvärr finns det oärliga hästsäljare runt om i världen. Ett vanligt bedrägeri att se upp för är försäljning utan eller med felaktigt hästpass.

Det är viktigt att kontrollera hästens pass vid affär eftersom passet fungerar som en slags identitetshandling för hästen. I passet finns information om hästens ålder, ras, kön, ursprung och eventuella märkningar. Det är också i passet som hästens vaccinationer dokumenteras.

Genom att kontrollera passet kan man säkerställa att den häst man köper är den rätta och att all information stämmer överens med säljarens uppgifter. Det är också viktigt att kolla att hästen är märkt med mikrochip- vars nummer matchar numret i passet.

Om hästen saknar pass eller mikrochip kan det vara ett tecken på att den är stulen eller att säljaren inte har hållit sig till reglerna kring hästens ursprung och hälsostatus.

Läs även: Topp 10 länderna med flest hästar per invånare

8. Skriv kontrakt

När hästen har besiktats och säljare och köpare är överens är det dags att skriva ett köpeavtal för att undvika eventuella tvister i framtiden.

Köper du häst från ett företag är du skyddad av konsumentköplagen, vilket innebär att säljaren inte kan ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Konsumentköplagen har företräde framför vad som står i köpeavtalet om det skulle uppstå en tvist.

Om säljaren är en näringsidkare eller privatperson är det köplagen som gäller och det är då viktigt för dig som köpare att hästens eventuella brister inkluderas i avtalet. Brister som nämns i avtalet kan du inte betrakta som fel i efterhand, men om bristerna inte nämns i avtalet kan du göra anspråk på fel och i värsta fall upphäva köpet.

Här hittar du gratis avtal att ladda ner till din hästaffär.

Läs även: Hur man rider en häst i form

9. Planera hästens transport

När du väl hittat en häst som känns rätt för dig, den har gått igenom besiktningen och du har skrivit på köpekontrakt är det dags att planera hästens transport hem till det nya stallet.

Om hästen säljs från ett stall relativt nära den nya köparen är det vanligast att köparen hämtar hästen med en hästtransport och kör den hem till det nya stallet. Är det långt kan man också göra upp med säljaren att mötas halvvägs med hästen, förutsatt att den är snäll att köra och lasta.

Men om hästen står långt bort eller köparen inte har möjlighet att köra hästen kan man boka en transportör. En transportör, även kallat hästaxi, är en person eller ett företag som specialiserar sig på att transportera hästar från en plats till en annan.

Transportören kan erbjuda olika transportalternativ beroende på hästens behov och resvägen. Det kan vara allt från korta transporter inom samma område till längre transporter mellan olika länder. En transportör kan också hjälpa till med att hantera alla nödvändiga dokument och papper som krävs för att transportera hästar över gränser eller mellan olika länder.

Läs även: Hur du transportera din häst (Tips för säker lastning & körning)

10. Förbered hästens ankomst

För att hästens ankomst ska bli så smidig som möjligt krävs en del förberedelser. Kom ihåg att miljöbytet är en stor förändring för hästen och det är viktigt att skapa en så trygg miljö som möjligt för att hästen ska kunna slappna av och anpassa sig.

Bland annat behöver du ha en plan för hästens introduktion till andra hästar, blanda ut hästens foder, hitta fungerande rutiner, ha passande utrustning, ha tålamod och ge hästen tid.

Läs även: Lär känna din nya häst med dessa 10 steg

Introduktion till andra hästar

Släpp inte den nya hästen direkt med alla de andra hästarna i hagen första dagen, eftersom det kan vara en stor stress för den nya hästen och ge den dåliga förutsättningar till att hitta sin plats i flocken.

När du introducerar den nya hästen till flocken är det viktigt att göra det i en säker miljö, låt hästarna nosa på varandra och vänja sig med varandras närvaro innan de släpps i samma hage.

Låt den nya hästen landa, lugna sig och bli trygg med den nya miljön i några dagar innan den släpps ihop med andra hästar. Det kan vara bra att låta den gå i en egen hage de första en till två veckorna, men självklart med andra hästar i närheten.

Läs även: Varför hästen skrapar med framhoven

Blanda ut hästens foder

När du köper en häst kan det vara bra att köpa med lite av hästens grovfoder, så att du kan blanda ut det nya fodret som hästen kommer få hemma med det gamla fodrets som hästen är van att äta.

Vid foderbyte är det viktigt att blanda ut det nya fodret med det gamla för att gradvis vänja hästen vid det nya fodret. Att plötsligt byta foder kan leda till matsmältningsproblem och kolik, så det är bäst att göra övergången långsamt för att undvika hälsoproblem.

Fråga också ägaren vilket kraftfoder och tillskott hästen äter och varför, så att du kan fortsätta utfodra med dessa för önskad effekt, men framförallt under miljöbytet.

Läs även: Hö till häst, allt du behöver veta!

Passande utrustning

När du köper en ny häst är det viktigt att den har passande utrustning för att undvika obehag, smärta eller skador. Om utrustningen inte passar kan det orsaka tryck- eller skavsår, begränsad rörelsefrihet, fel belastning på muskler och leder, och även påverka hästens beteende.

Om hästen har en passande sadel som den trivs i och du har möjlighet att köpa med den, rekomenderar jag det starkt, eftersom det kan vara en stor process att hitta rätt sadel.

Men det finns mer utrustning att tänka på när det kommer till att äga en häst. Se till att du har allt du behöver för att hålla hästen ren, varm, torr, sval, trygg och skyddad från insekter.

Kolla med hästsäljaren vilken storlek hästen har på sin utrustning, så att du kan köpa det som behövs i väntan på hästens hemkomst.

Läs även: All utrustning du behöver när du köper häst

Tid och tålamod

Grattis till ditt hästköp! Kanske känner du dig exalterad och vill sepndera all din vakna tid tillsammans med din nya häst, men det är viktigt att ge hästen tid.

Ge hästen tid och tålamod och kom ihåg att det inte är en stor förändring bara i ditt liv, utan även i hästens. Den behöver tid att anpassa sig till sin nya miljö, rutiner och relationer med människor och andra hästar.

Undvik att stressa hästen genom att direkt kräva prestationer eller förvänta sig att den ska bete sig som den gjorde med tidigare ägare direkt. Man brukar säga att det tar ett år att ”hitta knapparna” på en ny häst.

Genom att ge hästen tid och tålamod kan man hjälpa den att anpassa sig på ett säkert och hälsosamt sätt, vilket kan leda till en lyckad relation mellan hästen och dess nya ägare.

Läs även: Få din häst att lita på dig, 5 förtroendeövningar med din häst

Exit mobile version