Allt du behöver veta för att börja tävla i dressyr


Har du funnit den här artikeln går du kanske i tankarna på att börja tävla i dressyr. För ryttare kan tävling kännas som ett stort och spännande steg i ryttarkarriären. Det är en hel del att hålla koll på när man tävlar i dressyr, men det är också fantastiskt roligt!

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att ta dig ut på din första dressyrtävling. Så sätt dig bekvämt och gör dig redo för dressyrsnack!

Läs även: Hur man rider en häst i form

Vad är dressyr?

Dressyr är den näst vanligaste grenen inom ridsport i Sverige efter banhoppning. Dressyr handlar om kommunikation mellan häst och ryttare som resulterar i nästintill dansliknande rörelser inne på dressyrbanan.

Dressyr är en bedömningsgren inom ridsporten där ekipaget rider olika förbestämda moment i ett fastställt program eller i ett fritt komponerat program med obligatoriska rörelser som kallas Kür. Momenten bedöms av en eller flera domare med poäng mellan 0-10 efter hästens och ryttarens utbildningsstatus i relation till programmet. Ekipaget med mest högst poäng är vinnaren av klassen.

Vinnaren av klassen är det ekipaget som ridit ihop flest poäng, tvåan nästflest poäng osv. Förutom om det är en Clear Round-klass som kan arrangeras på lägre nivå och innebär att arrangören beslutar vilket eller vilka procenttal deltagande ekipage ska uppnå för att räknas som clear round och få rosett.

Läs även: Hur du får mer än godkänd procent i dressyr

Dressyrens Program, Klasser & Nivåer

Precis som i all annan idrott finns det olika nivåer och svårighetsgrader att tävla i, detta gäller även dressyrtävlingar. Beroende på ekipagets utbildningsnivå och förmågor finns det olika svåra klasser att starta i. Man delar upp svårighetsgraderna i olika nivåer & klasser med olika program.

Tävlingens status betecknas från enstjärnig till femstjärnig och avgör vilka klasser som finns på tävlingen. Klassen avgör vilka förbestämda program med förbestämda moment som ska ridas på tävlingen, och avgör på så vis också svårighetsgraden.

Dressyrprogram

Dressyr är en bedömningssport och för att göra bedömningen så rättvis som möjligt ska alla ekipage rida samma dressyrprogram, vilket innebär att de rider samma förbestämda moment i samma förbestämda ordningsföljd för att underlätta domarens objektiva bedömning.

Hur programmen är uppbyggda bestäms av Svenska Ridsportförbundet inför varje kalenderår och rid ur minnet, det vill säga att ryttaren inte får använda något yttre hjälpmedel för att rida rätt väg under tävlingen från och med 3-stjärnig tävling.

Programmen innehåller olika moment beroende på programmets svårighetsgrad. Vanliga moment i ett dressyrprogram är:

Vid 2-stjärnig tävling eller lägre får egen programläsare användas genom att läsa programtexten förutsatt att programläsaren står helt stilla utanför banan utan att störa domaren. Programmen finns på ridsport.se som har Copyright på alla dressyrprogram.

Läs även: 6 Lösgörande övningar för stel häst

Dressyrens klasser

Precis som fotbollen har divisioner har även dressyr en uppdelning för att separera olika nivåer och svårhetsgrader på utövandet. För att inte alla ska tävla mot alla finns det olika klasser med olika svåra program.

Dressyrprogrammen delas upp i olika klasser som också representerar programmets svårighetsgrad. Klasserna delas upp i kategorier Lätt, Medelsvår och Grand Prix som kompletteras med bokstäver från E som är lättast till A som är svårast. Slutligen delas de in i siffror för att beskriva vilken av programmen de är som gäller på tävlingen.

Kategori + Bokstav + Siffra = Namnet på programmet. Tex: Lätt A:1

För att kunna tävla på nästa nivå, behöver ekipaget kvala. Ett kval följer alltid ekipaget vilket gör att ryttaren eller hästen inte kan tävla på en nivå där kval krävs med en annan ryttare eller häst utan kval. För att kvala till nästa nivå behöver ekipaget ha ridit sin klass på minst 62%.

Dressyrens nivåer

Vilken nivå dressyrtävlingen är på beror på vilka klasser som finns under tävlingen. Dressyrtävlingarnas status delas upp i klubbtävling, inbjudanstävling och mellan 1-5 stjärnignivå där 1 är lägsta nivån och 5 är hösta nivån. På en dag får dressyrtävling kombineras på följande vis:

 • 5/4/3*-tävling
 • 3/2/1*-tävling
 • 2/1*-tävling
 • Inbjudningstävling
 • Klubbtävling

Vissa ryttare som varit i tävlingsvärlden länge är mer bekanta med beteckningarna lokal nivå, regional nivå, nationell nivå och elitnivå som var de tidigare namnen på tävlingarnas nivåer.

5-stjärnig/4-stjärnig tävling (fd Elit tävling)

På en 5-stjärnig/4-stjärnig nivå tävlar de bästa ekipagen. Den lägsta klassen som ingår är för häst Msv B och för ponny Lätt A. Msv A eller högre klass måste ingå för att det ska vara en 4-5 stjärnig tävling samt FEI:s Individuella Mästerskapsprogram för ponnyryttare.

3-stjärnig tävling (fd nationell tävling)

På en 3-stjärnig nivå tävlar ekipagen Msv A eller högre. Den lägsta klass som får ingå på en tre stjärnig tävling är Lätt A för både ponny och storhäst.

2-stjärnig tävling (fd regional tävling)

På 2-stjärnig nivå tävlar ekipagen från Lätt B till Msv A. De vanligaste klasserna är de svenska Lätt B-Msv A programmen men andra program som FEI:s program för Children, Juniorer, Unga ryttare och 5-, 6-, 7 åriga hästar, FEI:s Kür för Juniorer (Msv B) och FEI:s Kür för Unga ryttare (Msv A) kan förekomma.

1-stjärnig tävling (fd lokal tävling)

På en 1-stjärnig nivå tävlar de ekipage som rider från det lättaste programmen på Lätt E nivå till Lätt A. Hösta klassen som får förekomma är Lätt A. Förutom programmen från Lätt E till Lätt A kan även klasser med motsvarande svårighetsgrad förekomma som Ryttartest och Dressyrryttartest.

Inbjudningstävling

Inbjudningstävling är en tävling för arrangerande klubb och högst tio inbjudna klubbar. Det är generellt sett samma regler om gäller som för en lokal/1-stjärnig tävling och en godkänd dressyrdomare måste döma.

Klubbtävling

Många som ska debutera i sitt tävlande gör det på en klubbtävling. Klubbtävling är en tävling som endast är öppen för klubbens medlemmar. Alla klasser kan ingå förutsatt att klubben följer reglementet i alla moment som rör säkerhet kring hästarna, uppträdande mot funktionärer med mer.

Medlem räknas den som betalat medlemsavgift innehavande år hos den arrangerande klubben.

Resultatet på en klubbtävling räknas inte för att kvala och resultatet går inte heller att finna i TDB, vilket kan vara skönt på sin första tävling.

Pay and ride

Pay and ride är dressyrens motsvarighet till hoppningens pay and jump och brukar anordnas av en klubb eller ett privatstall som bjuder in till att under tävlingslika förhållanden träna på att tävla. Resultatet är inte godkänt för att kvala och publiceras inte heller i TDB.

Pay and ride är ett perfekt tillfälle för dig som vill träna på att tävla. Kanske har du en häst som behöver miljöträna? Eller känner du dig själv väldigt nervös? Kanske vill du inte betala licenser om du ännu känner dig osäker på om tävla i dressyr är din grej? Oavsett anledning är pay and ride ett roligt och lite mindre prestigefullt sätt att tävla i dressyr.

Läs även: Hur man räknar ut sin procent i dressyr

Vad krävs för att tävla i dressyr?

I Sverige finns det dressyrtävlingar på alla nivåer. Den enklaste typen av tävling kallas för pay and ride och är dressyrens motsvarighet till hoppningens pay and jump. En sådan tävling brukar anordnas av en klubb eller av ett privatstall som bjuder in till att under tävlingslika förhållanden träna på att tävla.

För att tävla i dressyr tillsammans med din häst eller ponny på en lokal, regional eller nationellnivå inom Svenska Ridsportförbundet är det lite mer att tänka på.

 1. Grönt kort. Ett grönt kort visar att du förstått det mest grundläggande om vad som gäller på tävlingar och krävs därför för alla som tävlar från inbjudningstävling och uppåt, oavsett om man rider häst eller ponny. Om det är barn som tävlar ska målsman alltid närvara och ha grönt kort.
 2. Licenser. Både ryttare och häst/ponny behöver ha en godkänd licens för att få tävla. Du löser licens för en klubb och tävlar med den innevarande kalenderår. För att lösa licens måste ryttare eller målsman tagit grönt kort.
 3. Följa TRs regler. För att tävla inom Svenska Ridsportförbundet gäller det att följa reglerna som står i tävlingsreglementet. Här kan du läsa mer om vad som gäller i de olika disciplinerna.
 4. Hästpass med vaccinationsintyg. Kom ihåg att alltid ha med hästens pass för att visa upp hästens vaccinationer. För att få tävla inom Svenska Ridsportförbundet behöver hästen vara vaccinerad mot hästinfluensa.
 5. Ett konto i TDB/Tävlingsdatabasen. För att hitta information om och anmäla dig till tävlingar behöver du ett konto i tävlingsdatabasen. Där igenom kan du sedan söka efter och anmäla dig till tävlingar runt om i Sverige.
 6. Mätintyg för ponny. För att tävla ponny behövs ett gällande svenskt mätintyg uppvisas för att få tävla.

Läs även: Hur man samlar en hästFölj ryttarens.se på sociala medierÅldersgränser för att tävla dressyr

Det finns åldersgränser för både ryttare och hästar när det kommer till att tävla inom Svenska Ridsportförbundet. Det är viktigt att du som ryttare vet vilka åldersgränser som gäller för att starta med din häst.

I regel får både häst och ponny starta max två starter om dag, med undantag för åldersgränserna.

Dressyrhästar åldersgräns

 • Hästen måste ha fyllt fyra år för att få starta en dressyrtävling.
 • En fyraårig häst får endast starta en gång per dag i klass till och med Lätt med tidigast start 1 april.
 • En femårig häst får endast starta en gång per dag i klass till och med Msv C.
 • En sexårig häst får högst starta en dag på 1/2 stjärnig-tävling, men högst en gång per dag på 3 stjärnig-tävling i klasser till och med Msv B.
 • En sjuårig häst får starta i klasser till och med FEI:s Intermediaire 1. Vid start i FEI:s unghästprogram gäller endast en start per dag.

Dressyrryttare åldersgräns

På svenska tävlingar med ponnys finns det bestämda åldersgränser, eftersom ponnys är små i mankhöjd är det lämpligt att de bär små ryttare på ryggen. Åldersgränsen för A- och B-ponny är 13 år, åldersgränsen för C- och D-ponny är 20 år.

Överårig ryttare är de ryttarna som enligt TR får delta i tävling med övre åldersgräns trots att ryttaren passerat åldersgränsen, dock endast i avdelning B, vilket innebär att den rids utom tävlan mot avdelning A. För kategori A-och B-ponny räknas ryttare från och med 14 år som överåriga och för C- och D- ponny räknas ryttare över 20 som överåriga.

Läs även: Åldersgränser för att tävla

Får överåriga ryttare tävla dressyr på ponny?

Överåriga ryttare, dvs ryttare över 21 år, får tävla ponny i en hästklass med de bestämmelser och kvalificeringsregler som gäller för häst. En ponny som tävlas som häst med en överårig ryttare får även startas som ponny med en ryttare under 20 år.

Utrustning dressyr

På en dressyrtävling finns det en hel del klädkoder för både häst och ryttare. Det gäller att ryttaren har koll på både skrivna och oskrivna regler för att få starta i sin dressyrklass. Därför går vi här igenom vad man får och inte får ha på sig som ryttare och häst på en dressyrtävling.

Inlägget innehåller annonslänkar för Petster.

Ryttarens utrustning dressyrtävling

Dressyr är start förknippat med renlighet, elegans och perfektion. Se till att alla remmar sitter korrekt, knappar är knäppta och blixtlås stängda. Låt inte lösa remmar, fladdra och sätt upp håret i en fläta eller i ett hårnät när du tävlar i dressyr.

Enligt tävlingsreglementet ska ryttaren under en dressyrtävling ha på sig en godkänd ridhjälm, ridkavaj, ridbyxor och ridstövlar samt polotröja, skjorta, blus eller topp med knäppt krage. Ryttare behöver inte bära säkerhetsväst på dressyrtävling.

Läs även: Ryttarens 6 Viktigaste Utrustning & Bästa Ridhjälmen 2022

Hårnät

För att passa in på en dressyrtävling bör du sätta upp håret i en form av bulle eller fläta. Snyggast är ett hårnät med något fint hårsmycke till.

Ridhandskar

I tävlingsreglementet står det endast ”handskar bör bäras” vilket är en otydlig definition. Men bär handskar för säkerhetskull, gärna vita!

Frågor & Svar Ryttarutrustning

Måste man ha skyddsväst på dressyrtävling?

Till skillnad från hoppningen och fälttävlan finns det i dressyr inget krav på att ryttarens ska bara säkerhetsväst på en dressyrtävling. Ryttaren får bära skyddsväst innanför eller utanför kavajen eller fracken om ryttaren själv vill bära skyddsväst.

Måste man ha kavaj på dressyrtävling?

Från och med 2*- tävling är det obligatoriskt att bära ridkavaj. Vid 1*-tävling och lägre får kavajen bytas ut mot klubbjacka eller långärmad tröja.

Måste man tävla dressyr i vita ridhandskar?

Det finns ingen regel i tävlingsreglementet som kräver att handskarna är vita på en dressyrtävling, dock är det att rekommendera eftersom det är traditionellt men också gör det enklare för domaren/domarna att se ryttarens händer.

Vita handskar till dressyrtävling.

Får man ha sporrar på dressyrtävling?

Ryttaren får använda sporrar på dressyrtävlingen förutsatt att de är av metall eller har rund hård plastkula eller är utan hals eller utskjutande del. Skänklarna ska vara släta, svagt rundade och får inte vara vinklade uppåt. Sporrens hals ska vara avrundad eller trubbig. Ponnyryttare får inte använda hjul eller stjärnsporrar och sporrens längd får max vara 1,5 centimeter.

Godkända sporrar för häst & ponny.

Får man ha spö på dressyrtävling?

Det är förbjudet att ha dressyrspö inne på banan i en dressyrtävling, men du får rida med ett godkänt spö på framridningen vilket innebär en längd på max 100 centimeter för ponny och max 120 centimeter för häst.

Får man ha frack på dressyrtävling?

När du tänker på dressyr kanske du tänker en ryttare med frack och hatt. Att rida med frack är tillåtet först från och med Medelsvår A.

Får man tävla i beiga ridbyxor?

Traditionellt sett rider dressyrryttare i vita ridbyxor men på senare tid ser man mer och mer beiga ridbyxor på tävlingsbanan, vilket också är godkänt enligt tävlingsreglementet som endast har krav på enfärgade byxor.

Hästens utrustning dressyrtävling

Utöver ryttarens utrustning behöver den tävlande också ha koll på vilken utrustning som gäller för hästen på en dressyrtävling. Vilken utrustning som är godkänd eller inte varierar beroende på om det gäller häst eller ponny, tävlingsnivå och hästens ålder.

På en dressyrtävling ska hästen vara utrustad med:

 • Sadel med stigläder, stigbyglar och sadelgjord.
 • Schabrak är inte obligatoriskt med rekommenderas, gärna ett vitt för ett stilrent helhetsintryck.
 • Träns till och med Medelsvår C-klass, därefter är kandar tillåtet för häst, ponnys ska ridas på träns oavsett klass.
 • Nummerlapp.

Läs även: Bett Till Din Häst & Vilket Nummer Ska Hästen Ha På Nummerlappen?

Frågor & Svar Hästutrustning

Får man ha benlindor på dressyrtävling?

Benlindor eller dressyrskydd får bäras på framridningen och på ärevarv, men inte under bedömningsmomentet inne på tävlingsbanan. Vanligtvis brukar hästen bära vita benlindor eller dressyrskydd under ärevarv.

Måste man ha dressyrschabrak på dressyrtävling?

Det finns ingen regel om att du måste ha ett dressyrschabrak på en dressyrtävling. Har du en dressyrsadel kommer det att vara både snyggast och bekvämast för hästen med ett dressyrschabrak.

Måste man ha vitt schabrak när man tävlar i dressyr?

Ekipaget måste inte ha ett vitt schabrak under en dressyrtävling enligt tävlingsreglementet. Men likt vita ridbyxor och vita ridhandskar är ett vitt schabrak att rekommendera för att bidra till ett helt och rent helhetsintryck.

Får man tävla dressyr i en hoppsadel?

Det är obligatorisk att tävla dressyr i dressyr-, allround- eller hoppsadel med stigbyglar, stigläder och sadelgjord. Att tävla dressyr i western och damsadel är inte tillåtet.

Måste man ha knoppar i manen när man tävlar dressyr?

Knoppar är en form av håruppsättning som hästar har för att det ser stilrent och elegant ut, dessutom underlättar det för domaren att se hästens hals, vilket gör att knoppar är en vanlig uppsättning på dressyrtävlingar.

Du måste inte knoppa eller fläta hästens man på en dressyrtävling, men det är tillåtet. Många tycker dock att knoppar, likt vita ridbyxor, hör till på en dressyrtävling.

Får man tävla dressyr i Freejumps?

Stigbyglar är en del av hästens sadel som ryttaren har sin fot i under ritten. Stigbyglarna hjälper ryttaren att sitta korrekt i sadeln och kan ha en positiv inverkan på ryttarens sits och inverkan. Stigbyglar används i både banhoppning och dressyr men med olika längd på stigläderna för att anpassa ryttarens sits efter gren.

I dressyr ska stigbyglarna vara i traditionell ridsportstyp eller av säkerhetsmodell vilket gör det tillåtet att tävla dressyr i freejumpstigbyglar. Stiglädren ska vara relativt långa för att ryttaren ska kunna sitta ner i sadeln och inverka optimalt med sina hjälper.

Får man tävla dressyr med huva?

Att rida med öronhuva kan ha en ljuddämpande effekt vilket gör att vissa ryttare upplever det lättar för hästen eller ponnyn att fokusera.

Det är tillåtet att rida ponny eller häst med öronhuva både inne på tävlingsbanan och på framridningen förutsatt att den inte täcker hästens ögon. Öronhuvan ska ge utrymma för nackstycke och pannrem och får inte fästas i nosgrimman.

Får man tävla dressyr på hackamore?

Det är inte tillåtet att tävla dressyr med bettlösa träns med hävstångsverkan, som olika typer
av hackamore. Läs mer om olika typer av bett och dess inverkan här.

Läs även: Hur Man Tar På Hästen Benskydd & Benlindor

Behöver hästen ha knoppar på dressyrtävling?

Måste man ha knoppar i manen när man tävlar dressyr?

Knoppar är en form av håruppsättning som hästar har för att det ser stilrent och elegant ut, dessutom underlättar det för domaren att se hästens hals, vilket gör att knoppar är en vanlig uppsättning på dressyrtävlingar.

Du måste inte knoppa eller fläta hästens man på en dressyrtävling, men det är tillåtet. Många tycker dock att knoppar, likt vita ridbyxor, hör till på en dressyrtävling.

Hur många knoppar ska en häst ha?

Hur många knoppar en häst ska ha beror på hur lång hals hästen har, hur tjock eller tunn manen är och vilken typ av knoppar som du föredrar, många små eller färre större.

När du knoppar en häst kan du göra olika typer av knoppar som ger olika intryck. Större knoppar ger en pampig känsla och skapar illusionen av en grövre hals på hästen, medans mindre knoppar skapar en detaljerad känsla och illusionen av en längre hals.

Vanligtvis har ponnys mellan 10-14 knoppar och hästar mellan 14-20 knoppar.

Hur knoppar man en häst?

När du ska knoppa är det fördelaktigt att manen är lite fet och sträv, eftersom en glansig man är svår att styra och arbeta med. Undvik därför glansspray helt innan du knoppar. Tvätta manen någon dag innan du ska knoppa den, eftersom nytvättad man är svårare att fläta.

Hur du knoppar en häst steg för steg:

 1. Dela upp manen i lika stora delar för att säkerställa att alla knoppar får ungefär samma storlek med hjälp av knoppsnoddar i samma färg som hästens man.
 2. Använd med fördel en hårgelé eller hårspray för att göra manen mindre spretig och lättare att fläta.
 3. Fläta alla delar som du tidigare delat upp manen i. Fäst en knoppsnodd eller tunn gummisnodd längst ner i flätan.
 4. Rulla upp varje fläta till mankammen och fäst knoppen.

Läs även: 12 Hårvårdstips för längre man och svans

Vad händer om jag ramlar av på en dressyrtävling?

Ibland händer det något oväntat som resulterar i att ryttaren faller av sin häst landar i backen. Även om det är vanligare med avfall i banhoppning och fälttävlan kan det även ske på en dressyrbana.

Vissa hästar är busiga eller tittiga och kan oväntat sprätta till, bocka eller stegra sig. Det är inte ovanligt att unga eller ovana hästar tycker att både domarbåset och dressyrstaketet ser lite läskigt ut, eller kanske vill de inte lämna de andra hästarna på framridningen.

Om ryttaren ramlar av sin häst eller ponny på en dressyrtävling blir ekipaget automatiskt utesluten från klassen. Ryttaren behöver då leda hästen eller ponnyn ut från banan.

Läs även: Tävla i hoppning & Tävla i fälttävlan

Får man rida lätt på dressyrtävling?

I hästens gångart trav kan ryttaren sitta ner i sadeln eller rida lätt, vilket innebär att ryttaren sätter sig ner vartannat steg och ställer sig upp i stigbyglarna vartannat.

I dressyr är det generellt nedsittning som gäller för ryttare inne på tävlingsbanan i alla tre gångarter, med undantag för delen med förlängd trav i LC:2 och LB:1 programmen där lättridning är tillåtet.

Läs även: Hur och varför du ska rida lätt

Kan man få minuspoäng i dressyr?

Under ditt dressyrprogram finns det flera saker som kan leda till minuspoäng. Här kommer några exempel:

 • Har med spöet när man börjar programmet (fr.o.m. 2007 blir du inte utesluten om du har spö när du rider runt/på tävlingsbanan i väntan på startsignal, du får 2 poängs avdrag istället. Domaren och tävlingsfunktionärer får inte uppmärksamma dig på att du glömt släppa spöet).
 • Om ekipaget lämnar banan under pågående ritt. Undantag: på 2* tävling och lägre där insläppet vid A inte är stängt under pågående ritt får man bara 2 poängs avdrag om hästen/ponnyn smiter ut i den luckan, men är man utanför i mer än 20 sekunder utesluts ekipaget.
 • Om ekipaget rider in på banan med benskydd/lindor och/eller boots. Benskydd är tillåtet enbart på framridning och vid prisutdelning. Missen leder till 2 poängs avdrag.
 • Om ekipaget rider fel i programmet. Avdrag för felridning i programmet: Första gången -2 poäng. Andra gången -4 poäng. Tredje gången uteslutning ur klassen.
 • Om ekipaget inte påbörjar ritten inom 45 sekunder efter given startsignal, men startar inom 90 sekunder straffas ekipaget med -2 poäng.
 • Om ryttaren hälsar på felaktigt sätt och inte tar tyglarna i en hand vid hälsning leder det till 2 poängs avdrag.
 • Om ritten påbörjas innan angiven startsignal straffas ekipaget med 2 poängs avdrag.
 • Om ryttaren upprepat använder smackningar och röst leder det till 2 poängs avdrag.

När går man in på dressyrbanan & när startar ritten?

Vanligtvis får du inte rida in på banan innan du fått startsignal, utan rider direkt in från collecting ring som är en liten yta för ekipaget att värma upp i under väntan på att ekipaget före i startlistan ska rida klart sin ritt.

Om du rider in på banan innan startsignal kan du få 2 poängs avdrag. När du fått startsignal, vanligtvis i form av ljudet från en ringklocka eller visselpipa, rider du in på banan vid A och därmed börjar uppvisningen.

Om det inte finns plats att rida runt banan, utanför dressyrstaketet, eller att insläppet inte är vid bokstaven A, har du rätt att rida inne på banan före startsignal.

Hur hälsar man på domaren i dressyr?

I alla dressyrprogram ingår det att ryttaren gör en hälsning till domaren antigen både innan och efter sin ritt eller bara efter beroende på vilket program som bedöms. Att hälsa på domaren är trevligt att göra även i hoppning innan ritten startar, men är inte obligatoriskt.

Hälsa på dressyrdomaren genom att:

 1. Rida in hästen i en fin, mjuk och tydlig halt där hästen står rakt på alla fyra benen.
 2. Ta båda tyglarna i vänster hand.
 3. Sträck ut höger hand.
 4. Le!
 5. Nicka tydligt med huvudet genom att blicka ner i hästens manke i 1-2 sekunder.
 6. Kolla upp på domaren och ta in handen.
 7. Fatta tyglarna och starta programmet om ritten påbörjas eller beröm hästen om ritten avslutas.

Prisutdelning & ärevarv

De som placerar sig i en dressyrtävling får vara med på prisutdelning och ärevarv. Många ryttare drömmer om att få galoppera med en rosett i full fart till publikens jubel. För att göra det både så säkert och rätt som möjligt rekommenderar jag dig att läsa artikeln nedan.

Om du placerar dig på din dressyrtävling är det dags för prisutdelning och ärevarv. På prisutdelningen och ärevarvet är det godkänt att hästen bär boots och lindor eller benskydd.

Efter prisutdelningen i form av rosetter, plaketter och eventuella hederspris, och innan ärevarvet hälsar alla pristagare på publik och domare på samma sätt som de hälsar på domaren innan sin ritt, genom att sträcka ut handen och nicka tydligt.

Ärevarven rids sedan i höger varv med vinnaren i täten som rider två varv runt banan, resterande pristagare rider endast ett varv till publikens jubel.

Läs även: Allt du behöver veta om ärevarv & prisutdelning

Vill du bli en bättre ryttare?

För att bli en duktig ryttare krävs mer än bara många timmar i sadeln. Många ryttare lägger all sin tid på sin hästen, men investerar alldeles för dåligt i sig själva och missar därför en viktig komponent i sin utveckling.

En stark ryttare som tränat upp sin styrka, kondition, balans och fokus kommer att prestera bättre på hästryggen än en som inte har.

Med en tydlig och genomtänkt kost och/eller träningsplan kan du både spara tid & pengar samtidigt som du varje dag tar dig närmare ditt mål. Vill du veta mer? Klicka här.

Felice

Mitt namn är Felice Thuresson och jag har startat den här bloggen för att hjälpa dig med dina hästrelaterade frågor. Hoppas du finner mitt inlägg till någon hjälp & tack för ditt besök!

Nyligen Tillagda Inlägg